Att förhålla sig till och verka i en värld där förändringstakten är oförminskat snabb är en utmaning för vilken organisation som helst.  Mer än någonsin är det helt avgörande att fatta riktigt välgrundade beslut och snabbt agera rätt i alla led. I det sammanhanget är en datadriven gemensam lägesbild en framgångsfaktor.

Sprängkraften är enorm när data sammanlänkas, paketeras och tillgängliggörs i behovs- och rollanpassade gränssnitt. Många lägger stor energi på att samla in data. Företagets verksamhetssystem svämmar över av data utan koppling till varandra. Sensorer och användning av digitala verktyg genererar också mängder av spännande data. Men jag vågar påstå att de flesta företag inte drar nytta av sina data så som de skulle kunna göra.

Exempel på gemensam lägesbild med karta

GIS (geografiska informationssystem) sammanlänkar interna data med varandra och relevanta externa dataset. Det möjliggör både faktabaserade proaktiva beslut och aktuell kvalitetsinformation för den som arbetsleder och operativt utför uppgifter – i realtid när så behövs.

Kolla in tre exempel på visualiseringar av data som i det här fallen ger verksamheter en gemensam lägesbild om olika aspekter av ekonomi och optimering av tillgångar.

Navigera i och zooma in i viktig information

Den här dashboarden används för att ge beslutsfattare en överblick över kostnader och hur de fördelas i ett fastighetsbestånd. De kan också zooma in i webbkartan för att få detaljerad information om ett specifikt område eller enskilt objekt.

Dashboard och surfplatta

Översikt över förvaltning av tillgångar

Här kombineras GIS med en annan förkortning, BIM (building information model), för att sätta en byggnad i sitt sammanhang i en förvaltningsfas. I det här gränssnittet får företaget en översikt både av byggnaden i dess geografiska sammanhang och status på enskilda tillgångar. Dashboarden visar var, när och hur många delar som behöver bytas ut, samt hur ofta de har bytts ut tidigare. Uppdrag hanteras och information uppdateras direkt på fältet med stöd av mobila GIS-appar.

Dashboard asset management industri

Gemensam lägesbild för asset management

Ett annat exempel på en gemensam lägesbild för asset management med stöd av en geografisk komponent är den här dashboarden. Den här typen av gränssnitt ger verklig koll på tillgångar, och dess kostnader, på till exempel ett industriområde eller en site för ett infrastrukturprojekt.

Länktips: