Vi verkar alla i en allt mer upp- och sammankopplad värld, och brottas med hur vi ska förhålla oss till den för att utvecklas och driva en långsiktigt hållbar och framgångsrik verksamhet. I somras deltog jag och andra esrianer tillsammans med 19 000 ArcGIS-användare från hela världen på Esris årliga internationella användarkonferens. Konferensen inleddes med en spännande tanke som jag vill dela med dig.

Personligen går jag nämligen verkligen igång på den idé om IT-infrastrukturen som organisationens nervsystem, som presenterades. Hoppas att det kan vara en ögonöppnare även för dig.

Vi börjar med att reda ut vad ett nervsystem egentligen är. Jo, enligt Vårdguidens definition är nervsystemets uppgift ”att ta emot och att förmedla signaler från och till kroppens olika delar. Det gör att kroppens olika delar kan samarbeta. Nervsystemet styr också våra sinnen och gör att vi kan minnas saker”.

IT-infrastrukturen är organisationens nervsystem

Precis så är det ju också med en organisations IT-infrastruktur: Den är ett komplext nerv- eller ekosystem i konstant förändring, som ska hjälpa organisationen att förstå och reagera på signaler, samarbeta och lära sig saker.

Eftersom geografin och kartor har en unik förmåga att presentera världen är ett GIS (geografiskt informationssystem) också en i allra högsta grad naturlig del av organisationens nervsystem, det vill säga dess IT-miljö.

Först med GIS som en komponent i sin IT-miljö har organisationen förmågan att förädla värdefulla data till information som gör det möjligt att se mönster och samband som andra inte ser.

Plötsligt blir det möjligt att svara på frågor som:

  • Var kommer försäljningen att öka?
  • Var finns nya affärsmöjligheter?
  • Vilka risker hotar verksamheten? När och var händer vad?
  • Var finns just det här projektets resurser och hur påverkas de av olika faktorer?

Utmaningen att omvandla till värde

För en sak är säker. Vår digitaliserade värld kommer att fortsätta spruta ur sig data. Det har bara börjat. Uppgiften att omvandla data till värde blir bara större, svårare och viktigare.