Tappa inte mer tid – data strategiskt viktigt i planen för 2020

  • Kvinna i centrum under planeringsmöte

Data

Tappa inte mer tid – data strategiskt viktigt i planen för 2020

Så här års lägger de flesta verksamheter in en spurt för att avsluta året så bra som möjligt. Samtidigt pågår verksamhetsplaneringen och tankarna på nästa år tar en allt mer tydlig form. Därför känns det just nu extra relevant att reflektera kring en utmaning som alla organisationer har. Nämligen den att omvandla data till kunskap som ger konkurrensfördelar.

Mer än någonsin är det helt avgörande att fatta riktigt välgrundade beslut och agera snabbt och rätt i alla led. I det sammanhanget är data en värdefull resurs, och förmågan att omvandla den till värde är avgörande för framgång.

Därför är det hög tid att låta företagets datahantering ta plats i verksamhetsplanen. Ta tre steg för att göra verklighet av det:

1. Insikten om data som värdefull resurs lägger grunden

I digitaliseringens spår finns mängder av data – från traditionella verksamhetssystem och databaser, men också från sensorer och de digitala avtryck allt och alla gör. Den organisation som tar hand om den strategiskt viktiga resurs som data faktiskt är på ett medvetet och fokuserat sätt får tillgång till en gemensam lägesbild, datadrivna beslutsunderlag och operativt verksamhetsstöd.

2. Inventera behov och datatillgångar med fokus på verksamhetsmålen

Börja med att kartlägga vilken information organisationen behöver för att nå uppsatta mål och leverera resultat. Vilka frågor behöver svar – strategiskt och operativt? Och vilka data, från interna respektive externa källor, behövs för att skapa de informationsprodukter och de beslutsunderlag som verksamheten behöver? Säkerställ sedan att dessa data är tillgängliga på ett strukturerat och kvalitetssäkrat sätt.

3. Säkerställ att IT-stöd och processer håller måttet

För att omvandla data till värde krävs – förutom relevanta och kvalitativa data – processer och en IT-miljö som stöttar. GIS (geografiska informationssystem) är en naturlig komponent i en IT-infrastruktur och bidrar genom att sammanlänka stora datamängder från olika källor.

I ett komplett GIS, som vårt ArcGIS, ingår verktyg för geografisk analys och visualisering av data och komplexa analysresultat på smarta kartor. Portallösningen säkerställer att informationen finns tillgänglig när och där den behövs, i rollanpassade appar, webbgränssnitt och dashboards med smarta digitala kartor.

Länktips:

Ladda ner eBok: Om hur datadrivna insikter skapar ökad effektivitet, lönsamma kundrelationer och bättre resultat

Om skribenten: Martin Forsslund - Utvecklar kunder och partners

Martin Forsslund jobbar med att skapa långsiktig framgång för Esri Sveriges kunder och partners. Sedan tidigare har Martin en lång yrkeserfarenhet inom verksamhetsutveckling, försörjningskedjor och IT-styrning.

Relaterade inlägg

Datadrivna insikter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev