Företag som förstår sin historia fattar bättre beslut om sin framtid

  • Skor på asfalt med text framtid - dåtid

Beslutsstöd

Företag som förstår sin historia fattar bättre beslut om sin framtid

Förmågan att vara proaktiv är en kritisk framgångsfaktor för alla organisationer idag. Verklig kunskap om och förståelse för företagets dåtid är en förutsättning för att kunna fatta välgrundade beslut och agera rätt, både i realtid och framåt i tiden. Din organisation generar stora mängder data. Det finns mycket att vinna på att dra nytta av dessa data för att förutse både möjligheter och risker.

Geografisk analys är, med sin förmåga att sammanlänka stora datamängder från olika källor, som gjord för prediktiva analyser att bygga både prognoser, affärsstrategier och operativa beslut på. Användningsområden inom tillverkningsindustrin är exempelvis:

  • Optimering av nätverket för fabriker, servicedepåer, verkstäder, lager, återförsäljare med mera
  • Effektivisering av processer, och på så sätt hitta rätt balans i resursutnyttjande, kundservice, bemanning, lagerhållning, transporter och så vidare
  • Förutse och minimera risk för till exempel produktionsstopp, leveransproblem och råvarubrist

Prediktiv analys i geografiskt BI-verktyg

Fördelen med geokodad data är att den kan visualiseras på digitala kartor. Dessa visualiseringar, av både enskilda data och kombinationer av relevanta dataset, gör att oanade mönster och komplexa samband blir tydliga.

Se gärna den här korta demon, som ger en inblick i hur vårt ”geografiska BI-verktyg” ArcGIS Insights används för att förädla historiska data i en prediktiv geografisk analys:

Hämta interaktiv guide: Geografisk analys – så funkar det

Om skribenten: Andreas Hane - Key Account Manager

I sin roll som Key Account Manager på Esri Sverige hjälper Andreas Hane företag att utveckla sitt verksamhets- och beslutsstöd med GIS. Bland de kunder som han har ansvar för finns bland annat företag inom tillverkande industri. Andreas har sedan tidigare en lång erfarenhet av IT-branschen, både som affärsutvecklare och produktägare.

Relaterade inlägg

Datadrivna insikter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev