Koll på läget i hela försörjningskedjan med GIS och AI