Alla som jobbar med inspektion, felsökning, underhåll och reparation av nätinfrastruktur är beroende av tillförlitlig information. Eftersom inaktuella uppgifter äventyrar både säkerhet och effektivitet är det hög tid att säga hej då till pärmar, papper och penna som främsta verktyg för datahantering ute på fältet. Ja, till och med Excel-arken har gjort sitt i den mån de förekommer i det här sammanhanget.

Personal i fält använder information och hanterar data från databaser och NIS-system, som alltför ofta saknar koppling till varandra. Den mobila personalen är därför ofta hänvisad till att konsumera och uppdatera data via pappersutskrifter och exporterade filer från olika verksamhetssystem.

Digitalt flöde av data effektiviserar hantering av nätinfrastruktur

Fördelarna med införande av ett sömlöst digitalt flöde av data och information är många. Och eftersom i princip allt i ett nät kan kopplas till en geografisk position finns det mycket att vinna på att använda ett GIS (geografiskt informationssystem) som det nav som sammanlänkar data från olika källor.

En komplett GIS-portal blir en samverkansplattform för hela organisationen. Där alla roller – ute i fält eller på kontoret – får tillgång till den information de behöver i behovsanpassade appar och gränssnitt. Alla bidrar dessutom till ökad kvalitet på värdefulla data.

Effekten är till exempel stor när en inspektion inte är klar förrän ett foto är uppladdat och/eller ett antal fördefinierade uppgifter är registrerade via den kartapp personalen använder.

Fördelar med kvalitetssäkrad information i realtid

Ett digitalt dataflöde minimerar kort sagt manuella arbetsmoment som både orsakar fördröjning i kommunikationen och är en potentiell felkälla. Det ger flera klara fördelar, nämligen:

  1. Koll på status för nätet under hela dess livscykel
  2. Operativ övervakning av hur nätet fungerar och levererar
  3. Optimal och kostnadseffektiv användning av tillgängliga resurser och tillgångar
  4. Kostnads- och personaleffektiv hantering av data och information
  5. Kvalitetssäkrad data och information

Länktips:

Ladda ner webbinar om hur ArcGIS-appar