Det går att få bättre prognoser för var risken för en översvämning eller andra naturrelaterade händelser är som störst. Ett IT-system som kan hantera platsbaserad data ger en översikt som, utifrån historia data och nutidsdata kan visa var på en karta en viss typ av händelse mest troligt kan komma att inträffa. Det innebär att vi kan bygga säkrare, mer hållbara samhällen.

Hållbarhet är mer än att bara värna om natur och biologisk mångfald. Vi behöver också skapa städer som är mer hållbara, där befintliga resurser nyttjar smartare och ingår i ett kretslopp. Det är vad cirkulär ekonomi handlar om.

En hållbar stad behöver även vara säker. Vi som medborgare behöver känna trygghet i att det finns förberedelser för oväntade händelser. Sådant som en översvämning eller strömavbrott på grund av en större storm.

Vi kan förbereda oss för oväntade kriser

Det är ingen liten fråga att lyckas med men det finns stöd att få. Om vi bara drar lärdomar av vad som inträffat tidigare och var, skaffar oss en uppdaterad bild över nuläget och gör scenarios för framtiden.

För mycket av det vi vet eller tror ska hända kan vi faktiskt förbereda oss för.

ArcGIS är ett geografiskt informationssystem (GIS) som är kraftfullt nog att hantera den stora datamängd det är tal om här; ett samhälles historia, nutid och framtid.

Dåtid och nutid ger bättre förståelse inför framtiden

ArcGIS kan, förutom all möjlig slags data, även kan hantera geografiska data. Alltså var något befinner sig. Det gör att de som använder ArcGIS kan se var saker inträffat rent historiskt, visualisera det på en karta och få en översikt som visar mönster som annars är svåra eller omöjliga att utläsa i en tabell eller textmassa.

I kombination med nutidsdata går det att göra analyser, skapa scenarios och dra slutsatser kring hur troligt det är att en viss händelse sker igen i framtiden, och var i så fall.

När vi vet var dessa incidenter mest sannolikt kan inträffa kan vi utföra åtgärder som mildrar eller förhindrar händelsen helt. Då bidrar vi effektivt till en säkrare, mer hållbar stad.

Läs mer:

Manual: Aktuell lägesbild

Inspireras kring hur GIS kan användas för att agera snabbare när krisen inträffar – ladda ner manualen som visar hur blåljusverksamhet kan arbeta snabbare och säkrare med ArcGIS.