Målsättningen för alla byggföretag är naturligtvis att hålla kostnads- och tidsramar för sina projekt. Effektiv planering, koordinering och samarbete mellan berörda aktörer är därför en förutsättning för att kunna leverera ett långsiktigt hållbart projekt till förvaltning. En avgörande nyckel till att åstadkomma det är att dra nytta av data för att fatta välgrundade beslut och agera rätt.

Allt för ofta hanterar byggföretag projektuppgifter och planer i separata system utan koppling till varandra. I många fall är informationen bara delvis digitaliserad. Att införa ett helt digitalt och sömlöst flöde av data ger fördelar som ökad effektivitet, kvalitet och säkerhet i byggprojektet med allt vad det innebär.

Den geografiska dimensionen sammanlänkar

Eftersom nästan allt i ett byggprojekt har en position finns det mycket att vinna på att förstå förutsättningar och resurser utifrån deras läge. Den geografiska dimensionen, positionen, har dessutom förmågan att sammanlänka data från olika källor och visualisera både enskilda dataset och kombinationer av data på smarta digitala kartor.

Ett gemensamt gränssnitt för data

Ett modernt, komplett GIS (geografiska informationssystem) har förutsättningar att starkt bidra till er befintliga IT-miljö genom att vara en gemensam ”one-stop-shop” som:

  • Tillgängliggör data från verksamhetssystem, sensorer, satelliter, drönare och externa databaser
  • Sammanlänkar och omvandlar data till information som tydliggör komplexa samband och mönster
  • Integrerar och förädlar data från för branschen relevant IT-miljöer, som BIM och CAD
  • Visualiserar datamängder i modeller som gör det möjligt att förstå scenarier i både real- och framtid

Koll på läget när och där det behövs

Genom sina roll- och behovsanpassade gränssnitt och appar blir ett GIS en plattform och förutsättning för effektiv samverkan kring en plan. Här finns verktyg för att samla, hantera, analysera och konsumera data och analysresultat. Med stöd av digitala kartor får alla berörda parter kort sagt koll på läget när och där det behövs.

Länktips: