Förändringstakten är snabbare än någonsin, både i affärsvärlden och samhället i stort. Så det gäller mer än någonsin att ha stenkoll på läget. Den organisation som har utvecklat sin förmåga att fatta välgrundade beslut har alla möjligheter att agera rätt – vid rätt tidpunkt och på rätt plats – vilket i sin tur ger konkurrensfördelar.

Insikten om data som strategisk resurs lägger grunden. Med smarta teknikval och processer på plats får din verksamhet en gemensam datadriven lägesbild – och ett informationsnav – som kommer att visa sig var mycket värdefull både strategiskt och operativ.

GIS-portalen som nav för data och information

Har du tänkt på att de flesta data kan kopplas till en position eller ett läge? Det innebär att det finns en dimension, den geografiska, som du kan dra nytta av för att omvandla data till värde. En GIS-portal är den centrala knutpunkt som behövs för att göra just det.

GIS-plattformens delar

5 argument för en GIS-portal

Alla organisationer har naturligtvis sina specifika utmaningar och behov, men på ett övergripande plan bäddar GIS (geografiska informationssystem) och portalen för värden och fördelar som:

  1. TydlighetGeografisk analys sammanlänkar datamängder från olika källor och smarta kartor visualiserar komplexa sammanhang på ett unikt sätt.
  2. Tillgänglighet – Roll- och behovsanpassade appar och webbgränssnitt gör att alla berörda har tillgång till den information de behöver, när och där de behöver den.
  3. Kvalitet och tillförlitlighet – Eftersom data och information hanteras i ett sömlöst digitalt flöde elimineras onödigt manuellt arbete, felkällorna minimeras och datakvaliteten ökar med allt vad det inn­­ebär.
  4. Träffsäkra beslut – Beslutsunderlag med en kartkomponent gör komplexa mönster och samband begripliga och greppbara, och bidrar på så sätt starkt till att ta företagets beslutsförmåga till en ny nivå.
  5. Optimering och effektivitet – Tillgången till aktuella och kvalitetssäkrade data och information i alla led ger förutsättningar att optimera processer och öka effektiviteten i verksamheten.

Länktips: