Stora komplexa datamängder blir så mycket mer användbara när de sammanlänkas med stöd av geografin. Vilka datakällorna är spelar ingen roll. Men en sak är säker. Ditt företag sitter på en guldgruva i form av sina data, och så länge dataseten finns i separata system och databaser är värdet av dem begränsat.

CRM-data är ett typ av data som är välbekant i de flesta företag och branscher. De här kartorna får illustrera vilken typ av svar ett GIS (geografiskt informationssystem) kan vaska fram ur data från just ett CRM. I exemplet beskrivs ett scenario där en fiktiv butikskedja analyserar sin marknad.

CRM-data på karta: Lojala kunder

Fråga 1: Var finns de mest lojala kunderna?

För att ta reda på var kedjans bästa kunder finns geokodas data från företagets CRM. Genom att kombinera uppgifter om hur mycket och ofta kunderna spenderar får vi fram ett lojalitetsindex som visualiseras på den här kartan. Ju rödare område desto mer lojala är kunderna i området.

CRM-data på karta: Kunders körtid

Fråga 2: Hur långt kör kunderna?

Genom att applicera CRM-data på ett GIS kan företaget också skapa viktig insikt om hur långt – och varifrån – kunderna åker för att komma till respektive butik. Det här är kunskap som är användbar för att optimera exempelvis öppettider, service och sortiment.

CRM-data på karta: Optimala upptagningsområden

Fråga 3: Hur optimerar vi vår marknadsbearbetning?

Den här kartan visualiserar butikernas optimala upptagningsområden. För att identifiera områdena används CRM-data som berikas med externa data om inkomst, ålder och köpvanor. Det här blir ett underlag för välgrundade beslut om sortiment och erbjudande.

CRM-data på karta: Dashboard

Fråga 4: Hur presterar butikskedjan?

En dashboard med en kvalificerad kartkomponent sammanlänkar data och ger en översikt över hur butiksnätet presterar. De röda prickarna på kartan tydliggör till exempel vilka butiker som underpresterar just nu.

Visualiseringarna och informationsprodukterna i det här blogginlägget är hämtade från en demo. Titta gärna på den i sin helhet här.

Länktips: