Många företag hanterar fortfarande information om industriområdets värdefulla resurser och anläggningstillgångar i separata systemsilos utan koppling till varandra, eller kanske till och med i kalkylark i Excel. Förutom att det är mycket ineffektivt, medför det här sättet att hantera data brister i form av lågkvalitativ och inaktuell information med allt vad det innebär.

Drivkraften i asset management handlar naturligtvis inte om datahantering. Däremot kan ett sömlöst digitalt flöde av data starkt bidra till tre kärnförmågor i effektiv hantering av resurser och tillgångar, nämligen:

  1. Koll på status för tillgångarna under hela dess livscykel
  2. Övervakning av hur tillgångarna fungerar och levererar
  3. Optimal och kostnadseffektiv användning av tillgängliga resurser

Plattform bäddar för samverkan

För att åstadkomma detta är det helt centralt att alla relevanta roller både delar med sig av och har tillgång till aktuell och tillförlitlig information om tillgångarna. Eftersom merparten av alla tillgångar på ett industriområde kan knytas till en position blir en geospatial plattform – ett komplett GIS – det nav som sammanlänkar och tillgängliggör data och information från olika källor. I praktiken finns dessa tillgångar ofta i ett CAD-baserat system, som med fördel kan läsas in i en kartmiljö.

Scenario för sömlöst flöde av data

Ett enkelt scenario får illustrera värdet av den här typen av digitalisering: Underhållspersonal ute på industriområdet plockar upp sin smartphone där hen har tilldelats ett uppdrag att se över en trasig truck. Personen får upp en karta som visar både var trucken finns, felrapporten och information om trucken. När hen kommer fram till platsen konstateras att trucken måste tas ur bruk och flyttas. I samma stund som åtgärden noteras får planeringskontoret informationen och kan dirigera om tillgängliga fordon på området.

Appar för datainsamling

Bättre kvalitet och effektivitet med data mobila appar

All informationsöverföring sker alltså helt digitalt med stöd av rollanpassade appar med en kartkomponent. Ingen manuell hantering som både orsakar fördröjning i kommunikationen och är en potentiell felkälla. Både kvalitetsbrister och tidstjuvar elimineras med andra ord när data och information delas på ett effektivt sätt.

Länktips: