Snabb förändringstakt i både affärsvärlden och samhället i stort ställer krav på flexibilitet. En framgångsrik organisation av idag är därför en innovativ organisation, som ständigt återupptäcker sig själv. Lägg grunden för de bästa förutsättningar för den förmågan genom att se på data och inte minst på er IT-infrastruktur med nya ögon.

Historiskt har organisationer fokuserat på inköp och utveckling av system. I takt med att komplexiteten och förändringstakten ökar i de sammanhang, processer och affärsmodeller IT-system ska stödja blir det ett kostsamt förhållningssätt – oavsett om man ser till tid, resurser eller pengar.

Nyckeln till smart systemintegration

Förutsättningarna för systemintegration ser helt annorlunda ut idag. Samtidigt som konfigurerbara appar gör det enklare att snabbt skapa användar- och verksamhetsnytta. Tekniken är med andra ord mogen för ett byte av fokus.

Nyckeln till att lyckas med det är gå från ett system- eller appcentriskt synsätt och istället sätta data i centrum. Konkret handlar det om att data är det nav som sammanlänkar organisationens IT-system. Det i sin tur innebär att IT-miljön är ett nätverk av löst sammankopplade system och appar som integreras via tjänster.

GIS-portal ökar värdet av data och IT

Fördelarna med att på det här sättet bli datacentrisk är många. Rent tekniskt bäddar det för den snabbrörlighet som krävs av ett företag idag. Genom att integrera via data blir det helt enkelt mycket enklare att byta ut, ta bort och lägga till appar allteftersom behoven och förutsättningarna ändras.

Värdefulla data och IT är data och IT som många känner ansvar och engagemang kring, och som används i många processer i organisationens alla delar. Med en GIS-portal och dess appar som en sammanlänkande komponent i IT-infrastrukturen ökar värdet av organisationens datamängder avsevärt.

Länktips:

Varsågod! White paper om hur IT/GIS-miljön bidrar till långsiktig lönsamhet och effektivitet

Om skribenten: Martin Forsslund - Utvecklar kunder och partners

Martin Forsslund jobbar med att skapa långsiktig framgång för Esri Sveriges kunder och partners. Sedan tidigare har Martin en lång yrkeserfarenhet inom verksamhetsutveckling, försörjningskedjor och IT-styrning.

Relaterade inlägg