Jag fascineras ständigt av de många sätt som verksamheter, från vitt skilda branscher, kan bli effektivare på när de tar stöd av geografiska informationssystem på rätt sätt. Inte minst är det kul att konstatera hur effektiviseringarna bidrar till hållbarhet utan att man ens satsat på det.

Som i fallet med Eslövs kommun där man ruttoptimerat färdvägarna för personalen inom äldreomsorgen. Huvudmålet var att underlätta för personalen att röra sig mellan brukare. De positiva effekterna blev många fler. Inte minst inom hållbarhet på flera nivåer.

Redan i en tidig fas i arbetet kunde de involverade i projektet i Eslöv konstatera att planering med hjälp av GIS minskade stressen hos personalen. Samtidigt kände sig brukarna tryggare.

Planering med stöd av GIS har gett flera positiva effekter i Eslövs kommun. 

Mer hållbar bilanvändning, mer hållbar ekonomi

När transporterna inte blev längre än nödvändigt minskade också antalet mil i bil. Som följd sjönk koldioxidutsläppen. Dessutom innebar minskad tid på transport ökad tid hos brukare vilket i nästa steg bidrog – och fortfarande bidrar – till en hållbar ekonomin i balans.

Det är många positiva dominoeffekter som uppstått bara genom att låta geografin med stöd av ett geografiskt informationssystem, GIS, ligga som grund för smartare planering.

Ett annat spännande exempel, den här gången från den privata sektorn, kommer från konsultföretaget ÅF.

Geografiska analyser i GIS ger en god översikt med all information i digitala lager på en och samma karta.

Geografiska analyser visar hållbara alternativ

ÅF arbetar bland annat med stora infrastrukturprojekt. Kvalitativt underlag tidigt i varje projekt är viktigt för att undvika dyra misstag senare.

Med hjälp av geografiska analyser, där man redan i planeringsfasen räknar på klimatkostnader, kan man värdera samhällskostnader kontra miljöpåverkan.

När all planering finns digitalt i ett GIS, till skillnad från att man redan börjat gräva på plats, är det enkelt att vid behov justera dragningar av vägar och järnvägar för att arbeta för ett mer hållbart slutresultat.

Läs mer:

Ladda ner eBok om hur datadrivna insikter bidrar till bättre, mer hållbara beslut: