Det är inget snack om saken. Idag är förmågan att ta hand om och omvandla stora mängder data till värdefull information och insikt en kritisk framgångsfaktor för varje organisation. Det är helt enkelt en förutsättning för att kunna fatta beslut och agera så snabbt och rätt som krävs i dagens snabbrörliga affärs- och samhällsklimat.

GIS (geografiska informationssystem) är en komponent i en IT-infrastruktur som har potential att bli den gemensamma knutpunkt för data som din organisation så väl behöver. Här är fem argument som talar för det:

  1. Minst 80 % av all data kan kopplas till en geografisk position. För att verkligen förstå data och omvandla dem till värde måste du därför ta hjälp av dess geografiska dimension och på så sätt bli ”location intelligent”.
  2. I vår digitala tid generar ”allt” data. För att dra nytta av dessa till fullo gäller det att kunna ta hand om och förädla datamängderna. GIS är IT med en unik förmåga att sammanlänka data från olika källor. Och geografisk analys förädlar de mest snåriga datamängder till lättillgänglig och tydlig information, för både uppföljning och prognoser.
  3. Riktigt vassa beslutsunderlag bäddar för konkurrensfördelar. Nyckeln till att lyckas få till det med tanke på datamängdernas storlek och omfattning är bra visualiseringar. Det är skillnad på kartor och kartor. Men kompetenta, digitala kartor har kraften att vaska fram och tydliggöra mönster och samband i komplexa dataset och analysresultat.
  4. Förutsättningar att samla, hantera, dela och konsumera data och informationsprodukter i ett sömlöst digitalt flöde är helt centralt för framgång. Ett komplett portal-GIS med sitt ekosystem av behovsanpassade appar gör just det möjligt – oavsett om användaren befinner sig på kontoret, ute ”på fältet” eller i styrelserummet. I realtid när så behövs.
  5. Data är i mångt och mycket det bränsle som driver digital transformation. Det i sin tur innebär att GIS blir den kugge din organisation behöver för att digitalisera. Ett modernt GIS är integrerat med övriga system i organisationens IT-infrastruktur, men interagerar också med till exempel IoT, AI och BIM.

Värdet av en skalbar GIS-plattform

Den här videon ger dig en inblick i tänket kring vårt ArcGIS Enterprise – en komplett och skalbar GIS-plattform som gör att du ser det andra inte ser.