Många industriföretag står inför utmaningen att hantera många fastigheter och stora lokalytor för olika användningsområden – från kontor till lager och tillverkning – så effektivt som möjligt. Det gäller att ha en överblick över fastighetsbeståndet och resurser som helhet.  Samtidigt som alla berörda parter ska ha tillgång till faktabaserad och behovsanpassad operativ information på mer detaljerad nivå, kanske till och med i realtid.

Ganska ofta ramlar man över intressanta kundexempel i flödet. ExxonMobil är världens tredje största icke-statliga petroleumbolag och en internationell Esri-kund. I det här videoklippet berättar de hur GIS är en resurs och möjliggörare i digitaliseringen av bolagets stora globala fastighetsbestånd.

Exempel: Digitalisering av industriområde

I videon finns också en demo av gränssnitt och appar med interaktiva kartor som är resultatet av den pågående digitaliseringen av ett industriområde. Demon visar:

  • Hur man utgår från en kartöversikt och zoomar in i detaljerad information om fastigheter
  • Funktionalitet för vägbeskrivning, så kallad ruttning, både utom- och inomhus
  • App för mobil användning av kartor
  • Dashboard med kartkomponent för skräddarsydd paketering av data

Målet – både med digitaliseringen i allmänhet och det digitala kartverktyget – är att stärka värdeerbjudandet till de interna hyresgästerna. Affärsnyttor som ExxonMobil ser med kartstödet är bland annat effektiviserat underhåll, upplevelsen av en ultimat arbetsplats och bättre service till besökare.

Användningen växer och breddas stegvis med portal

Det är dessutom särskilt intressant att höra hur kunden utgår från insikt om värdet av GIS och digitala kartor, och börjar utforska möjligheterna i liten skala.

Data är i centrum och ArcGIS portallösning gör det sedan möjligt att stegvis låta användningen av digitala kartor och GIS växa och breddas. I videon nämns bland annat planer för hantering av arbetsordrar för fastighetsförvaltning med stöd av mobila kartappar. Man ser också nyttan med och ser fram emot att kunna dra större nytta av data från smarta byggnader och sensordata (IoT) med stöd av GIS.

Länktips: