Data är på många sätt bränslet som driver innovation och utveckling idag. Vi brukar kalla det digital transformation. För att lyckas med digitaliseringen av en organisation och verksamhet är det med andra ord helt centralt att dra nytta av data på ett smart, strukturerat och medvetet sätt.

Framgångsrik digitalisering handlar i mångt och mycket om att utveckla förmågan att hantera och förädla data till värde. GIS (geografiska informationssystem) är IT som har en unik förmåga att sammanlänka och omvandla komplexa datamängder från olika källor till värdefull information. Jag vågar faktiskt påstå att det i stort sett inte finns någon IT-miljö som är komplett utan ett GIS.

Mogen eller ny som GIS-organisation?

Vare sig din organisation redan är en mogen GIS-organisation, eller om ni utforskar möjligheterna att bli datadriven, finns all anledning att utforska ett modernt GIS för att förstå vad det kan bidra med i digitaliseringen av och framgången för er verksamhet. För ett komplett portal-GIS av idag är inte samma sak som ett filbaserat GIS var igår.

Figur förstå-planera-agera

Kom igång med GIS-portalen

Grunden ligger i just portallösningen. Oavsett om din organisation återuppfinner sin befintliga GIS-användning eller om ni står inför att komma igång med en helt ny GIS-miljö finns det mycket att vinna på att börja i rätt ände. Börja med att lägga tid på att förstå och planera för en portal i synk med affärsmålen. Ta sedan de här stegen:

  1. Gör alla data tillgängliga från ett och samma ställe: Utgå från era affärsmål och identifiera vilka data som är relevanta och viktiga för att nå och följa upp dessa. Tvätta och strukturera datamängder. Tjänstefiering av datakällorna gör sedan data tillgängligt.
  2. Sätt egna resurser och tillgångar på kartan: En stor del av organisationens befintliga data har en geografisk dimension. Genom att geokoda dessa data är det enkelt visualisera till exempel viktiga tillgångar, resurser och värden på en karta.
  3. Komplettera med andra relevanta data: Värdet av enskilda dataset ökar oftast om de kombineras med andra data. Komplettera därför interna data med externa dito om demografi, beteende, infrastruktur, miljö och så vidare. Visualisera sedan relevanta kombinationer av dataset på kartan. Det kommer att ge nya insikter!
  4. Förädla, analysera och visualisera: Geografisk analys tar dina analyser till nya nivåer och visualisering på kartor gör de mest komplexa samband tydliga, i realtid och prediktivt. Med detta stöd har du även möjligheten att laborera med dina data och testa olika scenarion och alternativ.
  5. Fatta beslut baserade på verkliga fakta: Nu har du skapat de relevanta informationsprodukter och rapporter som krävs för att fatta bättre beslut. Portalen gör det enkelt att göra information tillgängligt för alla som behöver dem, såväl strategiskt som operativt.

Länktips:

Om skribenten: Martin Forsslund - Utvecklar kunder och partners

Martin Forsslund jobbar med att skapa långsiktig framgång för Esri Sveriges kunder och partners. Sedan tidigare har Martin en lång yrkeserfarenhet inom verksamhetsutveckling, försörjningskedjor och IT-styrning.

Relaterade inlägg