Långsiktig lönsamhet förutsätter att du har full koll på de faktorer som driver verksamheten framåt i linje med affärsmålen. Något som ställer organisationen och dess beslutsfattare inför nya utmaningar i en tid av snabb förändringstakt och ökad komplexitet.

I allmänhet reflekterar vi kanske inte så mycket över vad de förkortningar vi använder egentligen står för. Ta förkortningen KPI till exempel, som ju står för Key Performance Indicator. En väl vald KPI är med andra ord en mycket viktig indikator på hur verksamheten presterar inom områden som är centrala för affärens framgång.

Förutsättningar att jobba aktivt med KPI:er

När rätt KPI:er är identifierade gäller det att säkerställa att organisationen har tillgång till den information som krävs för att hålla koll på och följa upp att utvecklingen går i rätt riktning och takt. I praktiken handlar det om att presentera data och analysresultat på sätt som gör det möjligt att fatta väl underbyggda beslut och agera snabbt när så krävs.

Rätt använda hjälper också nyckeltal och KPI:er chefer att kommunicera framsteg och åtgärder kopplat till mätbara mål. Det innebär i sin tur att stora datamängder från olika databaser måste sammanlänkas och förädlas på ett optimalt sätt. Komplexa samband ställer helt enkelt nya krav både på smarta, tydliga visualiseringar.

Tydliga visualiseringar för viktiga indikatorer

I det sammanhanget finns mycket att vinna på att stärka organisationens analys- och visualiseringsmuskler med geografisk analys och digitala interaktiva kartor.

Vårt ArcGIS Insights används till exempel med fördel för att analysera och visualisera data kopplat till indikatorer – oavsett om det handlar om ekonomi, hållbarhet, leveranssäkerhet, kundnöjdhet, marknadsandelar eller något annat. Med hjälp av en av plattformens andra produkter, Operations Dashboard for ArcGIS, blir det också möjligt att skapa en behovsanpassad överblick.

Länktips: