Det sägs att data från en Tesslas livstid är värt lika mycket som åtta Tesslor. Det säger något om datas värde. Idag är data också på många sätt ett företags mest värdefulla resurs. Därför är det helt avgörande för framgång att ta väl hand om och verkligen dra nytta av dess fulla potential.

Alla IT-mogna företag och organisationer har samlat på sig massor av data. Ofta har det skett på ett ganska osystematiskt sätt. Resultat har därför blivit en mer eller mindre snårig infrastruktur av databaser och system utan koppling till varandra. Samtidigt ser man sina datamängder fortsätta växa explosionsartat. Det är därför inte alls konstigt om uppgiften att ta hand om och dessutom förädla all denna data till värde ibland känns övermäktig.

Samordning av data är mödan värt

Data är bränslet i digitalisering av arbetsflöden, processer och organisationer. Därför är det ofta i samband med ett sådant förändringsarbete man upptäcker att verksamheten inte har den kontroll, ordning och reda på sina data som krävs för att nå resultat.

Det finns ingen quick-fix för att bringa ordning i okoordinerade datamängder. Faktum är att det många gånger är en både smärtsam och kostsam process. Men för den organisation som gör jobbet finns oerhört mycket att vinna när man kommer ut på andra sidan med en datainfrastruktur som kan leverera värde.

Jag har några råd på vägen:

1. Skapa en central gemensam knutpunkt för data

Att göra data tillgängliga i ett och samma gränssnitt är en grundförutsättning. Datamängderna måste med andra ord lagras och struktureras på ett enhetligt sätt. En GIS-portal har en i sammanhanget unik förmåga att, genom den geografiska dimensionen av data, sammanlänka stora datamängder från olika källor.

2. Samordna dataresurserna med fokus på affärsnytta

Börja med att identifierat och lokaliserat de data som är relevanta för att uppnå fastställda mål. Sedan är det dags att tvätta, sortera och strukturera datamängderna. Ta med fördel hjälp av konverteringsverktyg, som FME, för att effektivisera och underlätta arbetet i de fall det behövs. Säkerställ också att organisationen jobbar aktivt med struktur och META-data.

3. Mobilisera hela organisationen

Det är av största vikt att organisationens alla delar engageras i det här förändringsarbetet. Dels för att det är viktigt att inte tappa de verksamhets- och affärsrelaterade aspekterna i samordnings- och konverteringsfasen. Men också för att alla måste bidra till att bibehålla och höja kvaliteten på, och därmed värdet av, data när man går in i förvaltning.

4. Säkerställ strategi och processer för förvaltning

Parallellt med konverteringsarbetet är det viktig att sätta upp processer för förvaltningen av den nya datainfrastrukturen. För jobbet att vidmakthålla kvalitet och tillförlitlighet tar aldrig slut. Det måste helt enkelt finnas i organisationens DNA att värna om sina data.

Länktips:

Varsågod! eBok om datadrivna insikter som ger bättre effektivitet, kundrelationer och lönsamhet