4 åtgärder för att ta kontrollen över värdefulla data