Det här är en tid på året som ställer stora krav på försörjningskedjor som ska leverera rea-fynd och julklappar som har klickats hem från e-handlare i högsäsong. Handlarna har en tuff period framför sig. Och eftersom en stor del av kundupplevelsen ligger i att varorna levereras dit kunden vill i tid, är det viktigt att de aktörer som har hand om transporterna har koll på läget.

Idag förväntar sig konsumenter att själva kunna bestämma var, när och hur leveransen sker. Naturligtvis ska det ske snabbt, säkert och gärna utan extra kostnad. Detta pressar både handlare och aktörer inom transport och logistik att verkligen säkerställa så smarta och kostnadseffektiva logistikflöden som möjligt.

Koll på läget med digital kopia av logistikflödet

För att lyckas med det, gäller det att veta och förstå vad som händer var och när i logistikflödet. Med stöd av GIS (geografiska informationssystem) kan alla berörda parter dra nytta av en datadriven digital kopia av flödet för att göra just det.

I praktiken innebär det att man får tillgång till smarta kartor, som ger en tydlig gemensam bild av det operativa läget i realtid och därmed bättre förutsättningar att agera snabbt och rätt.

Geografisk analys avslöjar dessutom mönster och samband som gör det möjligt att optimera verksamheten på längre sikt.

Fördelar med GIS för transport och logistik

Kort sagt gör ett GIS att företag inom transport och logistik får avsevärt bättre förutsättningar för:

  • Optimering av allt från utnyttjande av fordonsflottan till körtidsområden och servicenivåer
  • Ökad leveranssäkerhet
  • Spårbarhet för varor, fordon och personal
  • Att förutse och minimera risk för leveransproblem

Till sist vill jag gärna tipsa om det här filmklippet om den nytta ett GIS levererar inom transport och logistik: