Traditionellt hanterar beslutsstödsverktyg frågeställningar om vem, vad och när. Vem besöker våra försäljningsställen frekvent? Vad köper kunderna? När görs inköpen? Nu gör bland annat den utbredda användning av mobila enheter och sensorer, som digitaliseringen för med sig, att frågan ”var” blir mer och mer relevant och viktig i affärsbeslut. Sprängkraften är enorm för den organisation som har förmågan att besvara även den.

BI är en förkortning som är välbekant för de flesta. Men vad står den egentligen för? Kortfattat kan man säga att business intelligence (BI) är ett samlingsbegrepp för tekniker, applikationer, processer och metoder som ska hjälpa organisationer att förstå sin verksamhet bättre.

BI klarar frågorna om vem, vad och när galant. Men för att hantera riktigt komplexa och intressanta frågeställningar om ”var” krävs något mer.

Geospatial plattform transformerar organisationer

Det är här ytterligare en förkortning, nämligen GIS, och dess ”location intelligence” kommer in i bilden. Ett GIS (geografiska informationssystem) kompletterar IT-miljön i övrigt och bidrar med den geografiska dimensionens förmåga att sammanlänka och visualisera data från olika källor.

Geografin och kartor har ett unikt sätt att presentera verkligheten, dess samband och mönster. Och en geospatial plattform, som vårt ArcGIS, kan verkligen transformera organisationer. Jag har sett det med egna ögon.

Workshop om att omvandla data till värde

Att utforska vad geografisk information och analys kan åstadkomma i din organisation är väl investerad tid. Därför vill jag avslutningsvis tipsa om vår workshop för organisationer som vill upptäcka hur GIS omvandlar data till värde i just deras verksamhet.

Länktips: