En eftertraktad förmåga för många tillverkande företag är att kunna visualisera sin supply chain. För alla vet att den som kan se och förstå hur produkter rör sig i hela värdekedjan – från råvara via produktion till lager och slutkund – kommer att kunna optimera sin verksamhet på så många plan.

Försörjningskedjor av idag ska förhålla sig både till nya typer av affärsmodeller och en många gånger komplex omvärld. Utmaningarna är med andra ord helt annorlunda än på den tiden en supply chain var linjär och trots allt hyfsat hanterbar.

Visualisera verksamhetens supply chain

Därför växer nyttan med att använda realtidsdata och analys för att förstå hur varor rör sig och hur kedjans aktörer fungerar tillsammans. GIS (geografiska informationssystem) är IT med en unik förmåga att sammanlänka komplexa datamängder från olika källor och förädla dem till visuell information.

På så sätt kan verksamhetens fysiska supply chain – där ju det mesta kan kopplas till en position – återspeglas i en digital kopia med kartstöd.

Transparens och spårbarhet med stöd av geografin

Företag som tar hävstång på kraften i geografisk information och smarta kartor får en koll på läget i sin supply chain som ger konkurrensfördelar. Transparensen och spårbarheten ökar. Förmågan och beredskapen att snabbt ställa om, både i vid störningar och när nya möjligheter uppstår, vässas avsevärt. Naturligtvis blir även strategiska beslut om optimering och effektivisering bättre och mer välgrundade genom tillgången till prediktiv geografisk analys.

Den här demon ger dig en inblick i de möjligheter som finns.

Dashboard för övervakning av supply chain i realtid

Börja med lösningar för fokuserade behov

Känns greppet att skapa en digital kopia av försörjningskedjan stort och komplicerat? Ett portal-GIS är en skalbar plattform som gjord för att växla upp stegvis, med lösningar för fokuserade behov. Börja till exempel med att titta på vad GIS kan göra för spårbarheten för en produktgrupp och bygg vidare därifrån.

Länktips: