Det är ingen hemlighet att jordens befolkning växer och att alltfler använder alltmer av jordens tillgängliga resurser. Vi behöver bli bättre på att ta tillvara de råvaror som redan är i produktion. Ett geografiskt informationssystem, GIS, hjälper till att skapa den spårbarhet som behövs för cirkulär ekonomi och ökad hållbarhet.

Det finns flera starka initiativ som jobbar för att motverka den överförbrukning av jordens resurser vi ser allt mer av idag. Ett världstäckande sådant är FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

Vill du läsa och framför allt se mer om hur nuläget i världen ser ut just nu kring alla mål rekommenderar jag att du besöker den här presentationen, skapad i ett interaktivt presentationsverktyget som heter ArcGIS StoryMaps.

Cirkulär ekonomi handlar om att nyttja råvaror effektivare

Ett annat initiativ är det som kallas cirkulär ekonomi. Kontentan med det är att vi måste bli bättre på att återvinna och återanvända produkter, och lära oss designa nya så de enklare kan nyttjas igen.

För att lyckas med detta är det viktigt att ha koll på vad produkterna innehåller. Skadliga ämnen som varit tillåtna tidigare vill vi till exempel inte ska fortsätta ingå det som omskapas.

Då behövs någon form av spårningssystem. Ett system som kan hantera stora mängder data, koppla det till en många gånger komplex produktionskedja och kunna visualisera var farliga ämnen riskerar att återgå i produktion – och var de faller ut, så att de kan hanteras på korrekt sätt.

Använd IT-system som kan spåra med utgångspunkt i geografin

Ett geografiskt informationssystem, GIS, kan hjälpa till med det här. ArcGIS är ett modernt GIS som utvecklas i takt med tiden och drar nytta av den övriga teknikutvecklingen.

Vi har faktiskt ett webbinar som pratar om just hållbarhet i produktionskedjan.

Ju bättre teknik som utvecklas, både sådan som kan identifiera olika ämnen och som kan hantera de allt större datamängder som genereras i och med Internet of Things (IoT), desto bättre möjligheter får vi att kontrollera vilka ämnen som befinner sig var och kan se till att de fortsätter vara en del av den cirkulära ekonomi medan de skadliga fasas ut.

Lästips: