I all verksamhet som hanterar någon form av nätinfrastruktur är hanteringen av data i fält en helt verksamhetskritisk process. Verksamheten har enorma mängder tillgångar och resurser spridda i geografin att hålla ordning på. Dessa hanteras ofta av en stor personalstyrka, många gånger bestående av externa entreprenörer. Samtidigt är personal hemma på kontoret beroende av information om aktuell driftstatus.

Hur tacklar man då, som organisation, uppgiften att skapa ett så kostnadseffektivt och smart arbetsflöde för denna drift- och underhållssituation som möjligt? Utmaningen ligger i mångt och mycket i att säkerställa tillgången på aktuell, tillförlitlig och kvalitetssäkrad information.

Dra nytta av digitaliserade arbetsflöden

Nyckeln till att lyckas med det är att satsa på teknik och processer som tar hävstång på ett sömlöst digitalt flöde av data. Genom att dra nytta av GIS (geografiska informationssystem) i arbetsflödet får organisationen tillgång till ett IT-stöd som dels sammanlänkar data från olika källor, men som även visualiserar viktig information på ett lättillgängligt och tydligt sätt. Det bäddar för värden som:

  • Ökad effektivitet och bättre samverkan
  • Större säkerhet för personal i fält
  • Kortare svarstider och snabbare felavhjälpning
  • Optimerat underhåll

Scenario: Appar för alla faser och roller vid storm

I ArcGIS fältsvit finns skräddarsydda appar för olika faser och roller i ett digitalt arbetsflöde. Tänk dig ett scenario vid en storstörning, som till exempel en storm:

  1. En entreprenör besiktigar ledningsgatorna från en helikopter och kan snabbt och enkelt registrera stormskador. Appen som används heter ArcGIS QuickCapture.
  2. Personal som inspekterar skadorna från marken behöver en app för att registrera fler uppgifter och mer information. En formulärbaserad app med kartstöd, Survey 123 for ArcGIS, underlättar arbetet och kvalitetssäkrar data.
  3. När de entreprenörer eller egen personal som har hand om själva felavhjälpningen kommer ut i fält är en av många viktiga arbetsuppgifter att ajourhålla informationen både om objektet och åtgärden. För att göra det med precision använder de appen Collector for ArcGIS. Collector är för övrigt en av våra allra mest populära appar.
  4. Uppdateringarna blir direkt tillgängliga för samordnande personal på kontoret, som via appen Operations Dashboard for ArcGIS kan följa status och prognos för när nätet kommer att vara i drift igen.
  5. Den sammanställda information, till exempel i form av digitala kartor, som genereras genom arbetsflödet är dessutom en värdefull komponent, exempelvis inbäddad på företagets hemsida, för att informera kunder.
Appar för datainsamling

Snabbare resultat med fokuserade appar

Varför alla dessa appar? undrar du kanske nu. Appar för fokuserade användningsområden blir mer användarvänliga och därmed mer effektiva. Eftersom det går snabbare att komma igång med och nå märkbara resultat med en app som är skräddarsydd för ett specifikt behov – snarare än komplex och omfattande – blir också ROI:n bättre.

En GIS-portal knyter samman både appar och den data som flödar mellan verksamhetens olika systemen.

Länktips:

Varsågod! Inspelat webbinar om datahantering i fält