Välgrundade beslut ställer krav på fakta som bygger på data. Genom att dra nytta av data genom byggprojektets alla faser blir det så att säga rätt från början till slut, i hela livscykeln – från investeringsbeslut via planering till marknadsföring och förvaltning.

En utmaning man stöter på är ofta att det är svårt att få en överblick över data från olika källor, och hur de förhåller sig till varandra. GIS (geografiska informationssystem) är IT som använder den geografiska dimensionen just för att hantera, sammanlänka och förädla data.

Digitala kartor visualiserar komplexa datamängder

Smarta projektutvecklare tar därför relevanta data om ett områdes grundförutsättningar i form av service, skolor, vård, handel, lokaltrafik, infrastruktur och så vidare, och visualiserar dessa på digitala kartor. Det tydliggör hur lämplig en investering i bostäder på en viss plats är, på ett sätt som siffror i ett kalkylark aldrig kan göra.

Visualisering jämförelse målgrupp

Den här kartan visualiserar till exempel data som visar var det finns koncentrationer barnfamiljer (lila) respektive pensionärer (grönt). Tänk dig att försöka få motsvarande överblick över möjliga målgrupper enbart med hjälp av siffror i en tabell.

I ArcGIS finns mängder av analysmöjligheter där du kan förkovra dig i relevanta datamängder. Ett annat blogginlägg visar några andra typer av geografiska analyser och visualiseringar av dessa.

Funkar för olika typer av byggprojekt och i hela livscykeln

Verktyg för geografisk analys är en av hörnstenarna i ett GIS. Det är en analysmetod med visualiseringar av analysresultat som stärker förutsättningarna att:

  • Värdera investeringsmöjligheter
  • Bevaka förändringar på marknaden
  • Förutse både risker och möjligheter
  • Fatta beslut som leder till långsiktigt hållbara fastighetsprojekt

Geografisk information och analys är naturligtvis lika gångbart för frågeställningar i utveckling, planering, byggnation och förvaltning av projekt för kommersiella fastigheter eller infrastruktur som när det gäller bostäder. De data som är relevanta och som man stoppar in i sitt GIS skiljer sig bara åt en del.

Fler exempel på visualiseringar: