Enligt en FN-rapport går hela 14% av världens mat till spillo någonstans på vägen mellan skörd och leverans till butik. Västvärlden är näst sämst i klassen, bara södra och centrala Asien är sämre. Ett enormt slöseri på många plan med andra ord – både mänskligt, socialt och ekonomiskt.

Problemet är, kanske inte helt oväntat, störst när det gäller färskvaror som frukt, grönsaker och andra grödor. Orsakerna är flera och i många fall beroende av varandra. Det kan till exempel handla om svinn, felaktig förvaring, dålig ruttoptimering, ineffektiva transporter och kassering på grund av rena skönhetsfel på i övrigt felfria färskvaror.

Spårbarhet nyckel till förbättring

FN-rapporten (United Nations Food and Agriculture Report) ger inga lösningar, men pekar på behovet av forskning inom supply chain, vikten av tillförlitlig infrastruktur, effektiv logistik och analys för att spåra svinn.

En sak är i alla fall säker: Aktörer inom livsmedelsindustrin som har förmågan att övervaka, följa och ha verklig koll på sina produkter i varje steg av dess resa till butiken är en bra början till förbättring.

Kartapp visar var det går fel

I den här demon får du en inblick i hur ansvariga för supply chain, med stöd av GIS och en kartapp, kan se exakt var i kedjan var det går fel.  Aktörer i kedjan bidrar med data som sammanlänkas och visualiseras i ett gränssnitt som blir ett värdefullt underlag både för att göra justeringar i realtid och utföra prediktiva analyser.

Länktips: