Digital transformation och IoT-data fortsätter att göra vår värld allt mer sammankopplad och smart. Ja, mer datadriven helt enkelt. Det påverkar förstås möjligheter och utmaningar i alla branscher, vilket i sin tur får konsekvenser för alla som fattar beslut om företagens framtid.

I dagens snabbrörliga värld är det viktigare än någonsin att basera beslut på relevanta och tillförlitliga data. Data hjälper organisationer och dess beslutsfattare att förstå nuläget och därmed bli bättre rustade att planera för framtiden.

Framåtdrift med stöd av data

Att gå från att förhålla sig till data på ett reaktivt och tillbakablickande sätt, till att använda data som ett medel att vara proaktiv är med andra ord en kritisk framgångsfaktor i alla branscher.

För att verkligen dra nytta av data är det helt centralt att hantera och organisera sina data på ett smart sätt. Faktum är ju att de data som organisationen behöver ofta finns i okoordinerade system och databaser utan koppling till varandra. Det gör det väldigt svårt att få överblick över och omvandla datamängderna till värde och insikt.

Nytt sätt att hantera och organisera data

Eftersom de flesta data kan kopplas till en plats – ett läge – kan den geografiska dimensionen vara den faktor som sammanlänkar datamängderna. GIS (geografiska informationssystem) är IT som gör just det. Organisationen får på så sätt tillgång till ”location intelligence”. Det gör att du ser samband och mönster andra inte ser, vilket i sin tur leder till beslut som bäddar för konkurrensfördelar.

Läs gärna mer i den här checklistan för bättre strategiska beslut.

Länktips: