Data är en på många sätt underutnyttjad resurs i väldigt många organisationer. Glädjande nog märker vi att medvetenheten om verksamhetsnyttan i att ta hand om och förädla relevanta data – att bli datadriven – ökar.

För datadrivna organisationer har verkligen så mycket bättre förutsättningar för innovation, tillväxt och effektivitet. Så grattis till dig som har lovat dig själv att ta hand om och dra nytta av data i år!

Den geografiska dimensionen sammanlänkar data

En svårighet som organisationer ofta ställs inför är att överblicka och omvandla snåriga datamängder, i system och databaser utan koppling till varandra, till värde.

Eftersom 80% av alla data kan kopplas till en plats eller position är den geografiska dimensionen en faktor som bidrar genom att sammanlänka och förädla relevanta data till värdefull information.

GIS (geografiska informationssystem) är ett komplement till en organisations befintliga IT-miljö med förmågan att göra precis det.

Att vara en datadriven organisation handlar på många sätt om att utveckla en ny typ av kultur. Vi brukar lyfta fram två framgångsfaktorer:

1. Utgå från affärsbehov och verksamhetsnytta

Nyckeln till att lyckas som datadriven organisation är att inte se detta som ett IT-initiativ. Det handlar snarare om verksamhetsutveckling där affärsnyttan måste vara i centrum. Att processer, människor och teknik samverkar med samma mål i sikte är helt avgörande för framdrift. » Läs mer

2. Fokuserade lösningar ger resultat

Man brukar prata om att ”äta elefanten i små bitar”. Tricket är därför att identifiera verksamhetsbehov där fokuserade lösningar snabbt ger märkbar effekt för många. Smarta teknikval gör det sedan enkelt att växla upp initiativet att bli datadriven med fler och bredare lösningar. » Läs mer

Exempel på projekt att börja med

I praktiken kan det till att börja med handla om att dra nytta av GIS exempelvis för att:

  • Digitalisera viktiga tillgångar, på till exempel ett industriområde eller i ett fastighetsbestånd, och visualisera informationen på en digital karta
  • Införa kartappar som stöd för mobil personal med arbetsuppgifter som inspektioner eller underhåll i fält
  • Visualisera indikatorer för organisationens hållbarhetsarbete, eller något annat viktigt, i dashboards med en kartkomponent

Ja, egentligen är det bara fantasin, och organisationens behov, som sätter gränser.

Länktips: