Extremt väder och temperaturökningar är exempel på klimatförändringar som människan skapar. Det får konsekvenser för allt från jordens ekosystem och både människors och djurs hälsa, till samhällets infrastruktur och säkerhet. Det ställer också nya krav på planeringen av samhällen, affärsbeslut, krisberedskap och mycket, mycket mer.

För att klara den här utmaningen är det helt centralt att organisationer har tillgång till faktabaserade och tydliga underlag för beslut – både historiskt, i realtid och proaktivt.

Ett intressant exempel på detta är ett samarbete, där Esri och ArcGIS bidrar med det geografiska perspektivet och visualiseringar på smarta kartor, som gör det möjligt att överblicka och hantera fenomenet urbana värmeöar (urban heat islands) på ett bättre sätt.

Utmaningen med urbana värmeöar

Det är i sig inget nytt att stadsklimatet är varmare än klimatet i obebyggda eller områden med gles bebyggelse. Främst beroende på att grönområden och vegetation har ersatts av höga byggnader som står tätt och är byggda i material som absorberar och lagrar värme.

Däremot blir konsekvenserna av dessa värmeöar tydligare i och med klimatförändringarna.

Ett vanligt sätt att motverka urbana värmeöar är att anlägga gröna tak och områden med växtlighet. Det kan även bli nödvändigt med varningssystem för extrem värme i just städer. Både för planering av smart bebyggelse och effektiv krisberedskap är geografiska data och information en tillgång.

Visualisering urban heat islands

Smarta kartor ger en gemensam lägesbild

Med Chicago som testbädd pågår alltså det här initiativet där kraftfulla, lättillgängliga verktyg för geografisk analys och visualisering av data på smarta kartor ger beslutsfattare och olika intressenter får möjlighet att identifiera och utvärdera urbana värmeöar. De digitala kartorna gör det möjligt att zooma in i specifika områden, följa och förstå bland annat hur åtgärder som trädplantering och anläggning av gröna områden påverkar klimatet omgivningarna över tid.

Kartorna blir med andra ord ett kraftfullt verktyg både att hantera kriser relaterade till extremväder, men också för att optimera planering och utveckling och underhåll av stadsmiljöerna.

Svenskt exempel

Till sist: Kolla även gärna in den här presentationen där Alvesta kommun använder kartor i kommunikationen kring en värmekartläggning av tätorten.

Länktips: