Utmaningarna för företag i vår snabbrörliga, globala och digitaliserade tid handlar i mångt och mycket om att agera snabbt och rätt. En framgångsrik organisation måste idag, mer än någonsin, vara både proaktiv och agil. För att säkra dessa förmågor är det helt centralt att organisationer har tillgång till kvalitetssäkrad, aktuell och inte minst faktabaserad information.

I praktiken innebär det att det finns ett behov av en digital kopia, eller tvilling om man så vill, av exempelvis sitt industriområde. Och då menar jag inte i första hand att ni ska skapa en 3D-modell av området. Den digital kopian handlar om teknik, processer och kompetens att samla, samordna, förädla och tillgängliggöra all den data som är relevant i sammanhanget – från olika interna system, externa datakällor, mobil datainsamling, CAD-data, sensorer, IoT och så vidare.

Nyttan med ett datadrivet industriområde

För en organisation som är beroende av ett väl fungerande industriområde ger den digital kopian fördelar som:

  • Optimerat utnyttjande av fastigheter och andra tillgångar
  • Effektiv och optimerad förvaltning och underhåll av tillgångar och infrastruktur
  • Effektiv transport och logistik inom och till/från området
  • Ökad säkerhet för medarbetare och besökare

Vikten av att omvandla data till värde

Att ta hand om och omvandla dagens omfattande datamängder till relevant och användbar insikt är inte lätt. GIS (geografiska informationssystem) är därför en kraftfull komponent i en IT-miljö, som bidrar med sin förmåga att sammanlänka data från olika källor och visualisera dessa på ett sätt som tydliggör även mycket komplexa samband och mönster, även i 3D när behovet finns.

Din att-göra-lista

Ta fem steg för att skapa en digital kopia med en kartkomponent av industriområdet:

  1. Jobba aktivt med att säkerställa datakvalitet och -struktur.
  2. Sätt era egna resurser och tillgångar på en digital karta.
  3. Komplettera med relevanta dataset, till exempel CAD-data, data från olika affärssystem, från externa aktörer eller sensordata.
  4. Analysera och visualisera – geografisk analys och smarta kartor tar dina besluts- och informationsunderlag till nya nivåer.
  5. Gör datadriven information och beslutsunderlag tillgängliga för alla inblandade parter, både på kontoret och på fabriksgolvet eller i fält ute på industriområdet.

Inspireras gärna av hur Sandvik här i Sverige använder sitt GIS eller det här videoklippet om hur en internationell kund som BP drar nytta av GIS.

Länktips: