De flesta organisationer svämmar över av data och brottas med utmaningen att omvandla dem till konkret värde. För att lyckas med det gäller det att säkerställa processer och verktyg som gör data och analysresultat visuellt, tydligt och tillgängligt. Datadrivna dashboards är en typ av gränssnitt som i sina bästa stunder gör just det.

De blir en slags ”kontroll- eller instrumentpanel” som ger din organisation översikt över viktiga faktorer och tillgång till en gemensam lägesbild. Traditionellt består dashboards av komponenter som diagram, mätare och listor. Genom att komplettera vyn med en digital och dynamisk karta får du nya och kraftfulla möjligheter både till visualisering av data i en kontext och filtrering av information.

Dashboards för olika behov

Man kan prata om tre typer av dashboards. En smart kartkomponent tillför värde i alla tre fallen:

  • Operativ – ger din organisation en nulägesbild i realtid och underlag för att agera på händelser och förändring
  • Strategisk – ger en överblick över indikatorer, KPI:er och mätetal
  • Analytisk – gör det möjligt att upptäcka trender och mönster i datamängderna och sedan fördjupa sig i dem

Dashboards är med andra ord ett värdefullt verktyg i en organisation som vill få utväxling på potentialen i sina data. Det här sättet att visualisera data bidrar med information och beslutsunderlag, som gör det möjligt att hantera och utveckla arbetsflöden, processer och affärsmodeller med precision och på ett effektivt sätt.

Råd till dig som ska bygga vyer som ger effekt

Här har jag samlat några råd till dig som vill vässa organisationens användning av dashboards:

  1. Utgå från affärs- och verksamhetsnytta: Börja med att fråga dig vilka frågor organisationen behöver få svar på med stöd av tillgängliga data. En enda dashboard kan inte lösa alla behov. Den som försöker kommer att märka att överlastade vyer som försöker svara på ”allt” inte är optimalt. Så utgå från organisationens processer och roller för att skapa behovsanpassade dashboards med rätt urval av information.
  2. Kombinera olika typer av data från olika källor: Ta reda på vilka data som är relevanta för att få de svar och insikter organisationen behöver. En bra dashboard kombinerar och visualiserar dataset från olika källor, och GIS (geografiska informationssystem) bidrar med förmågan att sammanlänka, förädla och visualisera datamängderna på nya sätt.
  3. Dra nytta av realtidsdata: Dashboards som hanterar flöden av realtidsdata – från stationära och mobila resurser, tillgångar, enheter, fordon och sensorer – blir så mycket mer kraftfulla.
  4. Kompromissa inte med användarvänlighet och tydlighet: En bra dashboard gör det enkelt att fatta beslut och agera snabb och rätt. Fokus på tydlighet är därför mycket viktigt. En aspekt av det är att bygga rollanpassade vyer med de widgets eller komponenter rollen verkligen behöver. En annan sida av saken är väl avvägd design, till exempel med signalfärger som tydligt visar när action krävs eller inte. Och testa gärna att använda en kartkomponent! Ett tips är att låta dashboarden växa fram iterativt i samverkan med dess målgrupp.
  5. Säkerställ tillgänglighet: Data och information som inte finns tillgängligt när och där det behövs har inget reellt värde. Därför är det helt centralt att använda verktyg som gör organisationens dashboards tillgängliga på kontoret, den mobila arbetsplatsen, i gemensamma lokaler och utrymmen, för externa partners och intressenter. Vilket syfte och målgrupp dashboarden har avgör hur och i vilka kanaler den sprids.

Länktips: