Framgång i alla faser av en fastighets livscykel är beroende av riktigt bra och faktabaserade beslutsunderlag och information. I dagens digitaliserade värld finns alla möjligheter att säkerställa tillgången till det. Men hur och att man gör­­­ det på bästa sätt är inte alltid så självklart som man kanske kan tro.

I praktiken hanteras ofta relevanta datamängder i system och flöden utan koppling till varandra, vilket begränsar nyttan med dem avs­evärt. Om de alls är digitaliserade alltså. Många gånger hanteras värdefulla data och information fortfarande till stora delar analogt, med penna och papper.

Risker när dataflöden inte digitaliseras

Faktum är att utan strategier och processer för hur data ska hanteras, struktureras, samlas in och förvaltas genom alla faser i ett byggprojekt är risken stor för bristande kvalitet och tillförlitlighet. Det i sin tur kan leda till felaktiga beslut – både strategiskt och operativt – som bokstavligt talat kan stå projektet dyrt.

Värdet av en digital tvilling

Tänk dig att ha ett gemensamt, samordnat gränssnitt som sammanlänkar, förädlar, visualiserar och tillgängliggör data i projektets alla faser. Detta blir något som man med rätta kan kalla en digital tvilling eller kopia, som drar nytta av data från olika verksamhetssystem, externa data från myndigheter och samarbetspartner, BIM-data, mobila data, sensordata och så vidare.

Ett portal-GIS har potentialen att bli det nav i IT-infrastrukturen som tillför just det här. Roll- och behovsanpassade appar, webbgränssnitt och dashboards med en kartkomponent gör det möjligt att hantera, ajourhålla, analysera och dela viktiga data och information med precision och i realtid.

Möjligheter för företag med fastigheter

För företag som hanterar bygg- och fastighetsprojekt är det faktum att BIM är en informationsmodell som samverkar väl med GIS högst relevant. Kombinationen BIM-GIS gör nämligen att du vår värdefull insikt om fastigheten både i detalj och i sitt sammanhang. En annan positiv effekt av denna kombination är att du kan följa dina projekt med precision över tid.

Webapp bygg

För en verksamhet i fastighetsbranschen ger den digitala tvillingen möjlighet förstå och modellera olika scenarion från planeringsfasen och framåt.

Indikatorer i ArcGIS Urban

En annan fördel med ett komplett GIS är att det ger tillgång till kraftfulla verktyg för analys, för att följa viktiga indikatorer för hur projektet går och få koll på påverkan från yttre faktorer som väder, vind, trafikflöden och infrastruktur. Det vässar naturligtvis organisationens förutsättningar att fatta avgörande beslut och agera snabbt och rätt.

Länktips: