Det är ingen tvekan om att metodisk och systematisk hantering av data driver framgång. Organisationer som inte digitaliserar i den meningen att flödet av verksamhetskritiska data blir sömlöst – mellan nätverk, system, appar, processer och människor – går miste om viktiga insikter och hamnar snabbt på efterkälken. Den som tar sig an transformationen bäddar å andra sidan för konkurrensfördelar och en långsiktigt hållbar affär.

Förenklat handlar det om att skapa förutsättningar att ta hand om och omvandla datamängderna till användbar, relevant och kvalitetssäkrad information som kan stödja alla delar av verksamheten.

Grunden läggs när data ses och hanteras som den strategiska resurs det faktiskt är. Därefter behöver organisationen fatta avgörande beslut om utveckling av datastruktur, processtöd och IT-infrastruktur; och agera på beslutade åtgärder naturligtvis.

Många skäl att införa ett sömlöst digitalt dataflöde

Den som inte gör det riskerar:

  • Investeringar, utbyggnad och etableringar på fel ställe med allt vad det innebär i form av dålig lönsamhet
  • Ineffektivitet operativt eftersom berörda parter – internt och externt – saknar aktuell och gemensam information
  • Brister vad gäller utnyttjande att resurser, tid och pengar eftersom en tillförlitlig överblick saknas
  • Långa svarstider och bristande proaktivitet då beslut fattas utifrån magkänsla snarare än baserat på prediktiv analys och fakta
  • Kvalitetsbrister och säkerhetsrisker eftersom beslut har fattats baserat på data som inte är samordnade, kvalitetssäkrade och/eller aktuella

GIS (geografiska informationssystem) är en komponent i en IT-infrastruktur som använder den geografiska dimensionen – platsen eller läget – för att knyta samman, förädla och visualisera datamängder av olika typ och från olika källor. Det innebär att värdet av flödet av data blir ännu större.

Fördelar för organisationer som hanterar nät

Verksamheter som hanterar någon typ av nätinfrastruktur på detta datadrivna sätt får affärsnytta som:

  • Väl underbyggda beslut inför utbyggnad och modernisering nät
  • Koll på status för nätet under hela dess livscykel och därmed optimerad förvaltning och asset management
  • Effektiviserad hantering av data och personal i fält – i realtid, och hela vägen till kontoret
  • Kontroll på och uppföljning av säkerhetsrutiner för egen fältpersonal

Länktips: