Hur hanterar din organisation förutsättningar och förhållanden som ändras ofta och snabbt? Nyckeln till en framgångsrik affär handlar idag på många sätt om att vara lyhörd och flexibel. Att inte utveckla dessa båda förmågor leder till både sämre effektivitet och ökade kostnader.

En förutsättning för att kunna fatta snabba väl underbyggda beslut och sedan agera på dem, är att både beslutsfattare och personal i frontlinjen har tillgång till en datadriven och gemensam lägesbild – i realtid när så behövs. Geografisk information och smarta kartor bidrar med en visuell överblick, som är ovärderlig oavsett om organisationen behöver hantera störningar i supply chain, utföra akuta reparationer i nätinfrastruktur, koordinera personal och resurser vid en översvämning eller något helt annat.

Lägesbild i realtid med situations- och rollbaserade appar

GIS (geografiska informationssystem) har den i sammanhanget värdefulla egenskapen att sammanlänka datamängder från olika källor – från affärssystem, externa dataset, sensorer och så vidare.

En av styrkorna i ett modernt och komplett GIS att det är enkelt att snabbt konfigurera och komma igång med situationsbaserade appar för olika roller i arbetsflödet. Apparna gör det möjligt att konsumera och ajourhålla data och information med precision. Oavsett om användaren finns på kontoret eller ute på fältet, och om han eller hon använder en dator, surfplatta eller smartphone.

Dashboard utbredning Corona-viruset

Dashboard visualiserar utbredning av virus

Ett högaktuellt exempel på ett sådant här verktyg är en dashboard som ger en överblick över Corona-virusets utbredning. Dashboarden som visualiserar data flera källor, har vid det här laget visats åtskilliga miljoner gånger och uppmärksammas i media världen över, exempelvis i en artikel i ComputerSweden.

[Öppna interaktiv dashboard]

Länktips:

Varsågod! Ett webbinar som ger en introduktion till fältappar med kartstöd