Tänk dig en digital tvilling av exempelvis en process, ett projekt, en supply chain eller ett fastighetsbestånd. En kopia, bestående av ettor och nollor, som gör det möjligt att ha koll på och analysera vad som händer i realtid, förutse risker och möjligheter, jämföra tänkta scenarion och mycket mer. Visst vore det både praktiskt och väldigt användbart!

Vi lever och verkar i en allt mer komplex och sammankopplad värld. En verklighet och utveckling som drivs av megatrender som globalisering och digitalisering. Det ställer nya krav på bland annat flexibilitet, men öppnar också upp för nya möjligheter för företag som lyckas omvandla data till insikter.

En framgångsrik organisation har kort sagt varken tid eller råd att låta data och beslut begränsas av stuprör.

Idag gäller det att skapa förutsättningar för verklig samverkan, där man fattar beslut snabbt och rätt och agerar på dem.

Potentialen i den geografiska dimensionen

En digital tvilling, eller kopia om du så vill, sammanlänkar olika data från flera källor. Eftersom majoriteten av alla data i en organisation faktiskt kan kopplas till en position är geografisk IT en teknik som kan användas för att åstadkomma just det.

GIS (geografiska informationssystem) är en komponent i en IT-infrastruktur som hanterar, förädlar och visualiserar de mest komplexa kombinationer av data. Det spelar ingen roll om källan är olika interna system, externa databaser, appar, sensorer och IoT, satellitdata eller något helt annat.

Smarta kartor bäddar för konkurrensfördelar

De smarta digitala kartorna blir värdefulla informationsunderlag – en överblick över nuläget och underlag för strategiska beslut – och ger konkurrensfördelar som exempelvis:

  • Ökad operativ effektivitet och produktivitet
  • Förmågan att nyttja och tilldela resurser med precision
  • Optimerad ruttning och utnyttjande av fordonsflottan
  • Kostnadseffektivt underhåll av tillgångar, resurser och fastighetsbestånd
  • Spårbarhet i försörjningskedjan
  • Bättre beredskap för att förutse och hantera risk, hot och kris
  • Optimal etablering och utveckling av marknader

Se gärna den här videon där en av Esris flaggskeppskunder globalt, Port of Rotterdam, berättar om sin digitala tvilling.