I digitaliseringens spår blir det allt viktigare att se till att data och analys verkligen bidrar både till verksamhetens strategiska mål och operativa effektivitet. Ett sömlöst flöde av data och en plattform som sammanlänkar och tillgängliggör relevanta data gör det möjligt att på allvar dra nytta av potentialen i datamängderna.

Geografisk analys förädlar data från olika källor och visualiseringar på smarta kartor bäddar för faktabaserade beslut i alla led. Det ger fördelar som bättre effektivitet, ökad lönsamhet, lägre kostnader, minimerad risk, ökad säkerhet, optimalt resursutnyttjande och mycket mer. Ett portal-GIS har kort sagt potentialen att vara en avgörande sammanlänkande faktor i de flesta organisationer, och bidrar med nytta i merparten av dess delar.

Ja, man kan faktiskt med rätta prata om ”location intelligence” eller ett geografiskt BI.

Var gör GIS-lösningen snabbt mest nytta?

Upptäck och utvärdera värdet av geografisk BI och IT genom att identifiera processer där fokuserade GIS-lösningar snabbt skapar stort värde i just din verksamhet. På köpet blir det så mycket enklare att mäta och följa upp ROI:n när implementationen delas upp i mindre beståndsdelar.

Exempel: ROI på fältappar med kartstöd

Låt oss ta ett konkret exempel:

Företag i energisektorn lägger väldigt mycket tid och pengar på att hantera verksamhetskritiska tillgångar som finns utspridda på många platser, så att säga ”i geografin”. Det är därför en typ av verksamhet som har mycket att vinna på att börja i den änden och testa mobila fältappar med kartstöd för att samla och dela data och information om nätinfrastrukturen och statusrapporter med precision. Genom att fånga denna data i realtid reduceras manuellt arbete och datakvaliteten förbättras avsevärt. Dessutom får alla berörda parter tillgång till tillförlitliga data och en gemensam lägesbild med allt vad det innebär.

Det finns för övrigt många exempel från olika branscher där just fältappar med GIS-stöd levererar stor affärsnytta.

En svensk kund rapporterar till exempel att de sparar 3 timmars arbete per dag och person.

Bättre förutsättningar för bred nytta med portal-GIS

När organisationen har lyckats med och konstaterat ROI på införandet av GIS-stöd för det område eller process som har identifierats som break-through-projekt är det i högsta grad möjligt att sprida användningen av portalen till fler delar av organisationen. För möjligheten att successivt bredda användningen genom att bygga på med tillämpningar för fler delar av organisationen ligger i portal-GIS:ets natur.

Länktips:

Varsågod! Excel-mall för att beräkna och följa upp ROI på GIS