Vi har aldrig haft tillgång till mer data än nu. Datamängderna fortsätter att växa och datakällorna blir bara fler och fler när traditionella masterdata kompletteras med till exempel sensordata, IoT och AI. Det är inte konstigt om du ibland känslan av att drunkna i data. För någonstans inser de flesta av oss att i all denna data döljer sig en massa bra information och avgörande insikter.

Faktum är också att de företag och organisationer som väljer att inte längre förlita sig på spridda data i snåriga kalkylark och databaser utan koppling till varandra, får möjligheter andra inte har att jobba aktivt med indikatorer och uppföljning som driver verksamheten i rätt riktning.

Ordet indikator kommer från latinets indico som betyder ”utvisa”. Förenklat kan man säga att en indikators funktion inom resultat- och statusuppföljning i en organisation är att visa om exempelvis en affärsenhet, ett projekt eller strategiskt initiativ är på rätt spår och har framdrift.

Företag lyckas tack vare rätt uppföljning av målen

För att nå uppsatta mål det viktigt att mäta det som verkligen är relevant. Indikatorer uttrycker vad och när du vill uppnå ett specifikt mål.

Key Performance Indicators (KPI) är till exempel de utpekade indikatorer som är centrala för att nå ett företags särskilt prioriterade mål. Ett annat exempel är hållbarhetsindikatorer som fler och fler företag jobbar aktivt med idag. De kan användas för att utvärdera alternativ vid inköp, transporter eller råvaruleverantörer och så vidare

Visualisera KPI:er på nya sätt

För att följa indikatorer används ofta olika former av dashboards. Traditionellt består de av komponenter som diagram, mätare och listor.

Genom att komplettera vyn med en digital kartkomponent får du nya och kraftfulla möjligheter både till visualisering av komplexa datamängder och filtrering av information.

GIS, dynamiska kartor och geografisk analys sammanlänkar nämligen data från olika källor och ger helt nya möjligheter att urskilja mönster och samband, att få en överblick helt enkelt. Kartorna gör det också möjligt att utforska relevanta data. Med andra ord en mycket användbar förmåga för ett företag som vill bli bättre på att använda sina befintliga data för att jobba aktivt med indikatorer.

Länktips:

Video: Uppsala kommun använder ArcGIS Insights för att mäta och följa upp tryggheten i kommunen.