Digitalisering av processen för hantering av data och information inom industriområdet är exempel på verksamhetsutveckling som företag i tillverkande industri snabbt kan få utväxling och ROI på. Den geografiska dimensionen är helt naturligt en högst relevant aspekt av datahantering ”på fältet”. Därför har du mycket att vinna på att titta närmare på vad fältstöd med mobila appar med en kartkomponent kan göra för din organisation.

På ett industriområde finns personal, både egen och från entreprenörer, i arbete med uppgifter som underhåll, felsökning och inspektioner. De är alla beroende av aktuell och tillförlitlig information för att kunna göra ett bra jobb. Därför finns ett stort värde – inte minst i form av ökad effektivitet, kvalitet och säkerhet – i att införa ett sömlöst digitalt flöde av data.

Sandvik beskriver man för övrigt värdet av GIS (geografiska informationssystem) just utifrån aspekterna säkerhet och tillgänglighet:

Säkerhet genom att datan finns lagrat på ett ställe, man vet att det är rätt data och enda datan. Nytta genom att datan alltid är tillgänglig, även i fält.

Sömlöst flöde av data med portal-GIS

I ett komplett portal-GIS finns ett helt ekosystem av standardappar för arbete i fält som gör det möjligt att effektivisera och kvalitetssäkra mobilt arbete, till exempel på ett industriområde, med stöd och verktyg för att:

  • Samordna, planera och fördela arbetsuppgifter
  • Få tillgång till data som är relevanta och nödvändiga för att lösa uppgiften
  • Uppdatera information om och följa status för pågående ärenden
  • Navigera till platsen där åtgärden ska utföras

Eftersom alla delar av processen hänger ihop har alla berörda – i fält och på kontoret – tillgång till samma data och information, även i realtid om så behövs. Det är en av styrkorna med en portallösning.

Appar baserade på behov och situation

En annan styrka är möjligheten att snabbt kunna konfigurera situationsbaserade appar när nya behov uppstår. Appen för kartläggning av sediment i en damm på industriområdet som Sandvik tog fram är ett exempel på en sådan app.

Länktips: