Fokuserat hållbarhetsarbete får en nödvändig effekt på biologisk mångfald och smarta samhällen. Men rent krasst driver det också både affärs- och verksamhetsutveckling. Därför får företag med fokus på hållbarhet bättre förutsättningar att skapa långsiktig lönsamhet, tillväxt och konkurrenskraft för sin affär.

För att lyckas med detta drar innovativa företag nytta av data och förkortningar som AI, IoT, BI och GIS (geografiska informationssystem) för att fatta bättre och mer välgrundade beslut, som man sedan agerar på. Big data och avancerad analys ger kunskap som driver hållbarhetsarbete på alla plan framåt. När man dessutom drar nytta av förmågorna i ett geografiskt IT är sprängkraften faktiskt enorm.

Utmaningar för varumärke som påverkas av klimatförändringar

Nespresso är ett välkänt globalt varumärke – oavsett om du gillar kaffe eller inte – som tar hävstång på geografisk intelligens och smarta kartor. De använder den här tekniken bland annat för att möta utmaningen i att driva en affär som står och faller med en gröda som påverkas extremt mycket av klimatförändringar.

Affärsnyttor med geografisk intelligens i supply chain

Till exempel använder de GIS för att samla, visualisera och dela data som ger affärskritiska insikter i försörjningskedjan – från odlaren via förädling och transport till försäljningsställen och slutkund. Detta blir en datadriven och gemensam lägesbild som ger affärsnyttor som:

Proaktiv och reaktiv med precision – viktigt för framgång

Kort sagt är ett GIS och smarta kartor alltså ett viktigt verktyg som gör det möjligt att som organisation både vara proaktiv och reaktiv, och det med precision. Förmågor som är avgörande för att tackla utmaningar kopplade till klimatförändringar och hållbarhet.

Länktips:

Varsågod! eBok om ökad effektivitet och lönsamhet med datadrivna insikter