Begreppet ”digital tvilling” används allt oftare, inte minst i byggbranschen. Och det ligger nära till hands att tänka på det som en grafisk visualisering, gärna i 3D, av till exempel en byggnad eller konstruktion. Men faktum är att en 3D-modell kan vara hur häftig och snygg som helst, utan koppling till ett levande dataflöde har den ett mycket begränsat värde och kort livstid som digital kopia av ett verkligt objekt betraktat.

Verkligt värde och nytta av en digital tvilling får man först när den uppdateras och utvecklas i samma takt som sin fysiska motsvarighet. I praktiken innebär det att den måste bli datadriven och underhållas via ett ständigt och sömlöst flöde av data.

Affärsnytta med gemensam lägesbild i realtid

Den som på det här sättet tar tänket kring digital tvilling till nästa nivå har mycket att vinna i form av en gemensam lägesbild och överblick i realtid som bäddar för:

Portal som sammanlänkar relevanta data är nyckeln

En nyckelkomponent för att lyckas med en datadriven digital tvilling är att välja och implementera en plattform som sammanlänkar data, har verktygen för att förädla dem och göra analysresultat, visualiseringar och information tillgängliga för alla som behöver dem.

En komplett portal-GIS (geografiska informationssystem) använder den geografiska dimensionen av data för att göra just det och blir på så sätt det nav som behövs.

Inom bygg- och fastighetsbranschen innebär det exempelvis att GIS har förmågan att knyta ihop flera BIM-modeller och visualisera dem i sitt sammanhang i en och samma vy. Den digitala tvillingen kan också via sitt GIS berikas med andra – för företag inom branschen – relevanta data, såsom sensordata, data från personflöden, externa data från kommuner och myndigheter, eller data om energiförbrukning och så vidare.

App för jämförelse mellan scenarion

Visuellt beslutsstöd med smarta kartor i GIS

Sammanfattningsvis ger alltså det här sättet att hantera och dra nytta av data i ett GIS organisationen tillgång till ett visuellt beslutsstöd som gör nytta i hela organisationen och processer i fastighetens hela livscykel.

Länktips: