Det pratas en hel del om vår hjärnas förmåga att hantera de stora informationsmängderna i dagens digitaliserade och ständigt uppkopplade värld. Inte minst i dessa dagar, när ett flöde av information och tolkningar av information om Corona-viruset formligen sköljer över oss, ligger det nära till hands att reflektera över vikten av ansvarsfull kommunikation och hantering av fakta.

Tekniken för att sammanställa, förädla och sprida data i realtid är i högsta grad tillgänglig. Tempot är på alla plan högt i dagens samhälle och eftersom tekniken tillåter det är det lätt att ryckas med. Naturligtvis gäller det att vara effektiv, men kompromissa aldrig med ansvaret som avsändare av information.

Det är viktigt ur ett samhälleligt perspektiv, men också för en organisation som är beroende av en gemensam, aktuell och tillförlitlig lägesbild för att vara riktigt framgångsrik.

Visualisera komplexa datamängder på smarta kartor

Stora komplexa datamängder blir lättare att ta till sig om de sammanlänkas och visualiseras på smarta kartor. Enligt Nationalencyklopedin är kartografi en ”konstart, vetenskap och hantverk med kartan som uttrycksform”. Här på Esri Sverige har jag – som är kommunikatör till yrket – turen och glädjen att omge mig av duktiga kollegor som är bra på just detta.

Vägval som avgör hur fakta uppfattas

Precis som när det gäller alla typer av faktapresentation kan olika visualisering av samma data på kartor ge helt olika intryck och därmed effekt. Visualisering av data (från den 24 februari) om just Corona-virusets utbredning i Kina får illustrera detta.

Vi kommer att se hur valet av grunddata, symbologi och färgval påverkar presentationen och därmed det intryck och påverkan informationen ger.

Visualisering karta absoluta värden i rött

Den här kartan visualisera det totala antalet Corona-fall per provins i absoluta tal. Ju rödare färgmarkering desto fler fall i provinsen och tydligen har 1.000 fall använts som brytpunkt. Visualiseringen lyfter fram fem provinser som mörkröda och därmed drabbade av flest fall. Det ligger nära till hands att få intrycket att alla fem provinserna har ungefär lika många sjuka, men när man granskar grunddatat visar det sig att en av dem i själva verket har långt fler fall än resterande fyra.

Den här kartan visualiserar samma data på ett betydligt bättre och mer rättvisande sätt. Här visas antal fall per 100.000 invånare. Ju fler fall desto mörkare blå färg. Av kartan framgår nu tydligt att en provins, med sina 111 fall per 100.000 invånare, sticker ut i jämförelse med alla andra provinser, som har högst 3 fall. Notera även att den lugnare blå färgen ersätter det dramatiskt röda från den första kartan.

Visualisering karta proportionerlig i skala cirklar

Det finns många sätt att använda kartografi för att visualisera samma data. Vi avslutar med ett tredje exempel där en proportionerlig symbol – i det här fallet en cirkel i graderad skala – används. Den här kartan har förmågan att ta hand om data om totalt antal fall och använda befolkningsdata för att kalkylera hur stor symbolen ska vara. Ju större cirkel desto fler fall i förhållande till befolkningsmängd. En visualiseringstyp som ger snabb överblick och som i det här fallet är min personliga favorit.

Länktips: