Trender och ny teknik sköljer över oss i en aldrig sinande ström. Jag skulle vilja påstå att en av de stora utmaningar organisationer och deras beslutsfattare ställs inför idag är att hantera det här tekniktrycket. Självklart är inte tekniken i sig ett problem. Tvärtom så för ju digitalisering med sig enorma möjligheter. Om man inte låter sig ryckas med och tror att tekniken har ett egenvärde.

För nyckeln till att lyckas med digital transformation är att aldrig tappa fokus på affären och vilket värde ny teknik kan bidra med – för hållbar utveckling och långsiktig framgång.

Tekniken får alltså aldrig komma i första hand. Utgå alltid från affärsmålen och identifiera vilka av verksamhetens processer som behöver utvecklas för att nå och överträffa dem. Fundera sedan på hur data kan driva utvecklingen framåt. Först därefter ska du utvärdera vilken och teknik som behövs.

Trimma snårskogen av system med stöd av GIS

Sannolikt har din organisation redan ett stort antal system utan koppling till varandra. Så det gäller att den floran – eller snårskogen – inte växer i takt med att digitaliseringen av verksamheten ökar. En avgörande framgångsfaktor är därför att se till att systemen, både befintliga och nya, kan kommunicera med varandra. På så sätt kan data flöda sömlöst och leverera verkligt värde.

Ett portal-GIS är en plattform som använder den geografiska dimensionen för att sammanlänka data från olika källor,  såväl masterdata från interna affärssystem som sensordata från IoT och data från externa databaser.

Smarta kartor svarar på affärskritiska frågor

Genom att geokoda data och göra analyser i ett GIS (geografiska informationssystem) blir det möjligt att visualisera resultatet på smarta kartor som ger svar på frågor som:

  • Var finns resurser och tillgångar som är överflödiga, felplacerade, under- eller felutnyttjade – och var saknas resurser?
  • Hur kan arbetsuppgifter fördelas optimalt mellan tillgänglig fältpersonalen?
  • Var finns målgruppen för ett potentiellt fastighetsprojekt? Finns det lediga och lämpliga tomter där? Och hur är det med tillgången till den service och miljö målgruppen värdesätter?
  • Vilka platser är förknippade med risker som är relevanta för verksamheten, till exempel på grund av faktorer som trafik, infrastruktur, förekomsten av brott, översvämning och markförhållanden.

Ja, egentligen är det bara fantasin som sätter gränser. Ett slitet uttryck. Men i det här fallet är det faktiskt alldeles sant.

Länktips: