När både den egna verksamheten och omvärlden den ska förhålla sig till är komplex gäller det att ha stenkoll på var tillgångar och resurser finns, var de kommer ifrån och hur de påverkas av varandra och sitt sammanhang. Det blir inte precis enklare att driva en framgångsrik affär när tempot i allt vi gör och allt som händer dessutom är högt och konkurrensen knivskarp.

För att lyckas är det helt avgörande att ha tillgång till tillförlitlig information, helst i realtid. Ta fem steg som skapar förutsättningar att åstadkomma just det:

  1. Identifiera och dra nytta av relevanta data
  2. Sammanlänka, förädla och visualisera datamängder från olika källor
  3. Använd visualiseringarna för att få verksamhetskritisk insikt
  4. Gör aktuella och tillförlitliga data och information tillgängliga i organisationen
  5. Fatta beslut och agera utifrån datadrivna faktabaserade underlag

IT-infrastrukturen behöver en brygga mellan datamängderna

Nyckeln till ett sådant här sömlöst flöde av data ligger i att skapa en brygga mellan alla de data som finns i system och databaser utan koppling till varandra. GIS (geografiska informationssystem) är en komponent som tillför denna mycket viktiga förmåga i en IT-infrastruktur.

Karta med play-knapp

Exempel: Nyttor med digitaliserad försörjningskedja

Den här presentationen ger dig en inblick i hur det fungerar i praktiken och affärsnyttan med det. Scenariot handlar i det här fallet om en digitaliserad supply chain, men det skulle faktiskt lika gärna kunna handla exempelvis om digitaliserad asset management. Vi får se och höra hur smarta kartor och GIS används för att:

  • Skapa en global operativ lägesbild i realtid, vilket möjliggör bättre och snabbare beslut.
  • Visualisera kopplingar och beroenden mellan underleverantörer, tillverkande enheter, distributionsledet och ända ut till slutkund, vilket skapar förutsättningar för nödvändig flexibilitet och transparens i försörjningskedjan.
  • Proaktivt förutse och hantera risk, vilket bäddar för leveranssäkerhet.
  • Uppnå spårbarhet i hela kedjan från råvara till kund, vilket bland annat gör det att möjligt att hantera kvalitetsbrister med precision.

Väl värt en lyssning!

Länktips: