En datadriven digital tvilling förbättrar en organisations besluts- och handlingsförmåga avsevärt. Den operativa effektiviteten ökar, analysmusklerna stärks, säkerheten förbättras, liksom både förutsättningarna för hållbar tillväxt och beredskapen att hantera risk och kris.

Några viktiga framgångsfaktorer för att lyckas är:

1. Synen på data som strategiskt viktig resurs

Allt börjar med synen på data som strategiskt viktig resurs. Att veta vilka data som är viktiga i just din verksamhet och hantera dem strukturerat och metodiskt är helt centralt. Fastställ därför en datastrategi som svarar på frågor som:

  • Vilka data är relevanta för att få de informationsunderlag vi behöver?
  • Var finns dessa data och hur fångar vi dem?
  • Hur ska de struktureras för att bli så tillgängliga och användbara som möjligt?
  • Hur ofta och på vilket sätt ska de uppdateras?

2. Implementera en plattform som sammanlänkar data

I nästa steg är det viktigt att välja och implementera en plattform som sammanlänkar data, har verktygen för att förädla dem och göra data, analysresultat, visualiseringar och informationsprodukter tillgängliga för alla som behöver dem.

Eftersom majoriteten av alla data i en organisation faktiskt kan kopplas till en position är geografisk IT – ett GIS – en viktig komponent i en IT-infrastruktur. Det spelar ingen roll om datakällan är olika interna system, externa databaser, appar, sensorer och IoT, BIM- och CAD-data eller något annat som är relevant för din verksamhet. Ett portal-GIS har förmågan att bli det sammanlänkande nav som krävs.

3. Avsätt resurser och säkerställ kompetensutveckling

För att förvalta och verkligen omvandla styrkan i den digitala tvillingen till affärsnytta behöver även tid och resurser avsättas för att hantera och förädla data. Det innebär i sin tur att kompetensen i organisationen sannolikt behöver breddas och utvecklas.

Det behövs en ansvarig för både den tekniska plattformen (GIS) och för datastrategin, inklusive geografiska masterdata. Dessutom krävs naturligtvis utförande personal som jobbar aktivt med dataförsörjning och struktur. Resurser och kompetens kring analys och visualiseringar är också avgörande.

Workshop om att omvandla data till verkligt värde

Avslutningsvis vill jag tipsa om vår workshop där vi tillsammans tittar på hur just din organisation kan ta hävstång på olika datakällor för att med stöd av GIS och geografisk analys bli en datadriven organisation. Läs mer om workshopen här.

Länktips:

Ladda ner interaktiv guide till digital tvilling med stöd av geografisk IT