Folkhälsomyndigheten släpper nu en ny interaktiv dashboard med fokus på det nationella och regionala läget kring coronaviruset COVID-19. Den här visualiseringen gör att alla som behöver det har möjlighet att ta del av bekräftade och överblickbara data och information om virusets utbredning och spridning i Sverige.

I praktiken innebär detta att Folkhälsomyndighetens publicerade tabelldata nu kompletteras med samlade visualiseringar i form av karta, diagram, indikatorer och utvecklingen över tid.

Dashboarden, som är skapad i ArcGIS, uppdateras automatiskt en gång per dygn, i anslutning till myndighetens dagliga presskonferens.

Öppna Folkhälsomyndighetens dashboard om COVID-19 här