Enligt FN:s prognos kommer 70 procent av världens befolkning att bo i städer år 2050 jämfört med dagens 55 procent. För bara ett par hundra år sedan levde drygt 90 procent av Sveriges befolkning på landet. Under senare år har det varit en snabb befolkningstillväxt i svenska städer på över 10 procent. Det här har inneburit en fortsatt ökad efterfrågan på bostäder.

Städer har tidigare brett ut sig och fokus har varit att planlägga nya områden. Numera förtätas städer istället med högre hus i centrala områden. Det innebär att data blir allt viktigare för att skapa rätt underlag för bygga och förtäta på rätt plats. Den ökande efterfrågan innebär ett större behov av relevanta skisser och planer med stöd av geografin – location intelligence – för att visualisera och analysera smartare markoptimering.

Hur kan data skapa bättre förutsättningar för fastighetsutveckling?

För att fatta rätt beslut är det viktigt med relevant data. Det kan handla om allt från säkerhet till ekonomisk investering. Infrastruktur, närhet till handel och mötesplatser är viktiga aspekter för att planera för attraktiva bostäder. För fastighetsägare är relevant data viktigt. Data tillsammans med geografisk intelligens spelar en avgörande roll för att optimera fastighetsutvecklingen för bättre avkastning. Att bygga på rätt plats. Genom att använda data och geografisk analys för att testa scenarier förstår man bättre sina möjligheter med sin mark då man kan visualisera möjliga planer.

Geografin visualiserar och optimerar markutvecklingen

På 80-talet skapade man modeller av trä för att kunna visualisera möjlig tillväxt i städer. En modell i trä räcker inte idag för att visualisera möjlig markutveckling utifrån markbestämmelser, skugganalyser och fastighetsutveckling. Med en digital tvilling kan man enklare och bättre visualisera möjliga scenarier för utvärdering. 3D-modeller ger intressenter möjlighet att förstå olika utvecklingsförslag. Data och den geografiska aspekten är därför nödvändig för effektiv designprocess.

Med vår nya lösning, ArcGIS Urban, kan du visualisera och arbeta fram 3D skisser för nybyggnation eller förädling av fastighetsbestånd. Du kan addera markbestämmelser i verktyget samt följa upp målen för fastighetsutvecklingen via indikatorer. Du kan åskådliggöra och visualisera idéer så de blir lättare att förstå för intressenter och potentiella kunder via webbläsare. Verktyget hjälper dig att markoptimera, skapa bättre förutsättningar för smidigare digitalt samarbete internt eller mellan företag vilket förenklar dialogen i byggprojektet.

Länktips:

Ladda ner: Interaktiv guide om digital tvilling