Corona-krisen är naturligtvis inte i grunden en ekonomisk kris. Men faktum är ju att pandemin på många sätt skakar förutsättningarna att driva företag i grunden. Tillsammans ska vi ta oss igenom det här! De företag som lyckas bäst med att ta sig igenom en kris är de som har framtidstro. Men för att vara riktigt kraftfull och användbar i praktiken behöver framtidstron ha en tydlig förankring i fakta och riktigt bra informationsunderlag.

När PwC 2016 ställde frågor till CEO:er om krishantering framkom att deras största oro kretsade just kring möjligheterna (eller bristen på möjligheter) att snabbt få fram tillförlitlig information.

I dagens komplexa och snabbrörliga värld är det rent allmänt viktigare än någonsin att ha information och beslutsunderlag som tar hänsyn till alla de faktorer som påverkar en verksamhet och affär. Geografisk intelligens har potentialen att vara det nav som tillgängliggör och omvandlar data till en gemensam och ständigt aktuell lägesbild, exempelvis för ett företags försörjningskedja.

Koll på läget ger förutsättningar för effektiv försörjningskedja

För kris eller inte – det är alltid en utmaning för en verksamhet att ha koll på sin försörjningskedja. Den är komplex med många aktörer involverade och påverkas av en mängd faktorer både i omvärlden och interna operativa sådana.

En optimal och operativt effektiv supply chain förutsätter att verksamheten har koll på status för personal- och resurstillgång, råvaror, produktion, lagerläge och transporter på väg. Den geografiska dimensionen är en ständigt närvarande faktor i varje supply chain – stort och smått i kedjan har en stationär eller rörlig position. Därför är det ett sammanhang där det är extra tacksamt att dra nytta av geografisk intelligens.

Dashboard för övervakning av supply chain i realtid

Exempel på tillämpningar för supply chain

GIS (geografiska informationssystem) visualiserar data från relevanta datakällor – interna och externa – på smarta kartor som ger avgörande information om status i realtid och på så sätt hjälper företag att navigera sig igenom både vardag och en krissituationer.

Kolla gärna in den här demon som visar tillämpningar där geografisk intelligens sammanlänkar och förädlar stora datamängder till visualiseringar, dashboard och appar till nytta för alla som hanterar en supply chain. Rent konkret tar presentationen upp exempel som ger:

  • En översikt och gemensam lägesbild
  • Visualisering av KPI:er
  • Beslutsstöd vid risk- och krishantering

Länktips: