Röda Korset mobiliserar frivilliga resurser som runt om i Sverige är engagerade i att hjälpa människor som behöver stöd på olika sätt till följd av coronautbrottet. Det kan bland annat handla om att vara samtalsstöd, stöd vid sjukhus och mat- och medicinleveranser. Det frivilliga engagemanget är omfattande och Röda korset behövde få en överblick över sina stödinsatser och de behov som finns.

En ny dashboard för internt bruk har därför skapats i ArcGIS. Denna dashboard ger nu organisationen en lägesbild som gör det möjligt att ha rätt bemanning på rätt plats.

Intern dashboard för Röda Korset - siffror pixlade

Den data som sammanställs och visualiseras kommer från Röda Korsets volontärer som varje dag rapporterar in uppgifter om hur många stödsamtal man har haft, vilken typ av samtal, var samtalet skett, om det är via telefon, chatt eller på sjukhus.

Länktips: