I en komplex och snabbrörlig värld är det en stor fördel att se möjligheter och utmaningar konkurrenterna inte kan se. Därför är det avgörande för varje organisations långsiktiga utveckling och framgång att ha tillgång till en verktygslåda som gör det möjligt att snabbt omvandla data till information och beslutsunderlag som gör att den kan agera på rätt sätt vid rätt tillfälle.

För idag finns verkligen alla möjligheter att bli en datadriven organisation, en organisation som låter den kunskap data ger driva både strategiska beslut, operativ planering och utvecklingen av processer.

Det är nu dessutom fullt möjligt att använda stora mängder data på sätt som vi för inte så länge sedan inte trodde var möjligt. Varför inte se data lite som organisationens bränsle!

Men data i sig har inget egenvärde. Det gäller att ställa rätt frågor för att få svar som är verkligt värdefulla och användbara. Hemligheten ligger i att mejsla fram tydliga svar ur stora komplexa datamängder. Svar som konkurrenterna inte har.

Beslutsunderlag med stöd av smarta digitala kartor

För att åstadkomma det gäller det att säkerställa förmågan att sammanlänka och förädla datamängder från olika källor. Föreställ dig att kunna vrida och vända på data och information som visualiseras i olika kombinationer. Testa olika scenarier. För att slutligen fatta riktigt väl underbyggda beslut. Det blir möjligt med ett IT-stöd i form av GIS (geografiska informationssystem) och geografiska analyser som visualiseras på kartor i både 2D och 3D.

Tre pusselbitar gör att du kommer igång med ett beslutsstöd med en kraftfull geografisk dimension:

1. Det finns verktyg för geografisk analys för alla

Inom ramen för GIS finns en rad spelialistverktyg för geografik analys inom olika användningsområden. Ett modernt GIS, som vårt ArcGIS, har dessutom programvaror som gör analys med geografiska data tillgängligt för alla. ArcGIS Insights är ett sådant webbaserat verktyg, där du kan göra avancerade analyser utan att vara GIS-expert.

Den här demon visar hur försäljningsdata omvandlas till beslutsunderlag med verktyget.

Insights for ArcGIS

2. Se mönster med kartor i Excel

Kanske är Excel en av de programvaror du använder mest i din jobbvardag? Faktum är att många av oss har mängder av värdefulla data där viktiga samband och mönster är dolda i snåriga kalkylark. Med ArcGIS Maps for Office kan du jobba med visualisering av data på smarta kartor direkt i just Excel.

Den här demon visar konkret hur det går till att jobba med en datamängd i ArcGIS Maps for Office.

3. Dela beslutsstöd med en kartkomponent

Värdet av både data och analysresultat är mycket begränsat om det inte görs tillgängligt för alla som behöver informationen och beslutsunderlagen. Ett komplett GIS gör det möjligt att skapa och dela roll- och situationsanpassade gränssnitt, appar och dashboards. Med ArcGIS Dashboard får till exempel verksamheten en gemensam lägesbild i realtid när data visualiseras i traditionella dashboardkomponenter som diagram, mätare och listor – och så en interaktiv karta naturligtvis.

Länktips:

» Ladda ner interaktiv guide: Så funkar geografisk analys