Vår tid präglas av digitalisering och globalisering, vilket gör att förutsättningarna att driva ett företag förändras snabbt och ofta. I praktiken påverkar teknik och tillgången till data både den operativa verksamheten och strategiska affärsbeslut. En av de stora fördelarna med att vara en datadriven organisation är att det blir lättare att koppla ihop de här två aspekterna – den operativa respektive strategiska – av en långsiktigt framgångsrik och hållbar affär. Man kan med rätta prata om affärskontinuitet.

I en tid när allt är sammankopplat ligger det nära till hands att prata om risken för en dominoeffekt. Det är därför viktigare än någonsin att ha den överblick och koll på läget som krävs. I det sammanhanget är data en starkt underutnyttjad resurs. För i datamängderna döljer sig garanterat värdefulla insikter om allt från den befintliga kundportföljen och framtida marknadsmöjligheter till potentiell optimering av utnyttjade av resurser och tillgångar.

Det här är några råd på vägen för att lyckas som datadriven organisation med koll på både den egna verksamheten och påverkansfaktorer i omvärlden:

1. Värdesätt och hantera data

Att samla på sig data har naturligtvis i sig inget egenvärde. Det gäller att fokusera på de data, både interna och externa, som är relevanta för att kunna skapa de besluts- och informationsunderlag som behövs för att uppnå verksamhetens mål. När dessa är identifierade är det viktigt att säkerställa att de fångas, hanteras och ajourhålls effektivt och säkert.

2. Sammanlänka data i ett gemensamt gränssnitt

Eftersom majoriteten av alla data i en organisation kan kopplas till en position är geografisk IT en viktig komponent i en IT-infrastruktur. Ett komplett GIS (geografiska informationssystem) är en teknisk plattform som har förmågan att sammanlänka data från olika källor. Ursprunget kan vara interna affärssystem, externa databaser, appar, sensorer och så vidare.

3. Förädla och visualisera data

Att förädla och förmedla insikter från stora komplexa datamängder är inte alltid så lätt. För att klara det gäller det att ha de verktyg och IT-stöd som krävs. Geografisk analys och visualiseringar på smarta kartor har en unik förmåga att tydliggöra de mycket komplexa och oanade samband och mönster som göms i olika kombinationer av data.

Sömlöst dataflöde blir digital tvilling

De här åtgärderna stakar ut vägen mot ett sömlöst flöde av data som skapar en digital tvilling av exempelvis en process, ett projekt, en supply chain, ett industriområde eller fastighetsbestånd. Tvillingen blir så att säga en datadriven gemensam lägesbild som gör det möjligt att ha koll på och analysera vad som händer i realtid, förutse risker och möjligheter, jämföra tänkta scenarion och mycket mer. Kolla gärna in vårt webbinar som ger en inblick i vilka möjligheter som finns.

Länktips:

Ladda ner guide: Koll på nuläge och framtid med digital tvilling