Kopplingen mellan miljönytta och affärsnytta blir en allt tydligare framgångsfaktor. FN:s globala hållbarhetsmål tydliggör också näringslivets ansvar i att driva ekonomisk tillväxt på sätt som gynnar hållbar utveckling i alla led. Företag måste med andra ord ta hänsyn till hur den egna verksamheten påverkar miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter av ett långsiktigt hållbart samhälle.

För att klara den utmaningen gäller det att ha tillgång till data och beslutsunderlag som gör det möjligt att genomgå den transformation som krävs. Ett nav som sammanlänkar och visualiserar stora komplexa datamängder till överskådlig information är därför en central tillgång i varje organisation.

GIS visualiserar data som bäddar för hållbara beslut

Majoriteten av all den data som du behöver använda – i det här sammanhanget och många andra – har en geografisk dimension, det vill säga de kan kopplas till en plats eller position. Därför kan ett GIS (geografiska informationssystem) genom att visualisera data och analysresultat på smarta digitala kartor ge dig den överblick som är nödvändig för att fatta avgörande beslut om exempelvis:

  • håll- och spårbar produktion
  • optimerad supply chain
  • effektiv energiförbrukning
  • minimerat koldioxidutsläpp från transporter

Applikation tydliggör klimatpåverkan i tid och rum

Ta gärna en titt på den här kartapplikationen som visualiserar beräknad förekomst av naturfenomen kopplade till klimatförändringar (till exempel uppvärmning, torka, värmeböljor, bränder, nederbörd, översvämningar, stormar och vattenbrist) i tid och rum ända fram till år 2095.

Det här videoklippet visar hur applikationen fungerar. Animeringen visualiserar klimatpåverkan om människor globalt agerar kraftfullt för att motverka dem:

Visualisering av klimatpåverkan på karta

Medan det här klippet visar ett scenario där vi inte gör något alls.

Handlingskraft med stöd av data

Tänk dig styrkan i att kunna använda den här typen av insikt för att förstå risker i din verksamhet och försörjningskedja. Genom att kombinera den med andra interna och externa data som är relevanta för just din affär får din organisation underlag för kloka beslut och faktabaserad handlingskraft.

Länktips: